1. 1 Pensionsinrättningen för sjöfarande
  Åbo Underrättelser nro 63
 2. 2 Faststäldt reglemente för pensionskassa för sjöfolk
  Helsingfors Dagblad nro 42
 3. 3 Raumo. Val af ledamöter till sjömanspensionskassans direktion.
  Åbo Posten nro 257
 4. 4 Kirje Oulusta. (Kunnallistakseeraus. Anniskeluyhtiön voitto. Suomen merimiesten pensionilaitos.) (jatk.)
  Pohjois-Suomi nro 14
 5. 5 Merimiesten pensionilaitoksesta. (Raumalla.)
  Rauman Lehti nro 43
 6. 6 Raumalta. (Merimiehet eivät käytä pensionilaitoksensa etuja hyväksensä.)
  Rauman Lehti nro 41
 7. 7 Till red. för H.D. Vår sjömanna pensions-anstalt. X.
  Helsingfors Dagblad nro 57
 8. 8 Granström, Nils y.m.: Kertomus. Suomen merimiesten eläkelaitoksen hoidon tarkastuksesta v:lta 1884.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 219
 9. 9 Till Red. för H.D. År direktionen för en pensionsanstalt berättigad att förkasta ett läkareintyg såsom otillförlitligt. (Sjömannapensionsanstaltens i Åbo förkastande af sjökapten S:s läkarintyg) Läkare
  Helsingfors Dagblad nro 141
 10. 10 (Nystad. En sjömannapensionsfråga) Neopolitanus
  Åbo Underrättelser nro 100
 11. 11 Finska sjömanspensionsanstaltens ställning den 31 dec. 1887.
  Helsingfors Dagblad nro 179
 12. 12 Till red. af Folkv. (I anl. af understödens från Sjömanshusets kassa minskning.) Sjömansenka. (bemötande ingår i n:o 89.)
  Folkwännen nro 80
 13. 13 Oulusta. Sillan teko. Werokuitit ruotsiksi. Merimiehen kassa
  Suometar nro 45
 14. 14 Om förslag till reglemente angående en pensionskassa för befälhafvare och sjöfolk å finska handelsfartyg.
  Östra Finland nro 19
 15. 15 Val af ordförande i direktionen för pensionsanstalten till f.f. befälhafvare och sjöfolk på finska handelsfartyg.
  Åbo Underrättelser nro 313
 16. 16 Suomen meriväen pensionilaitos.
  Satakunta nro 84
 17. 17 Yleinen pensionilaitos päällikköjä ja muuta meriväkeä varten suomalaisilla kauppalaivoilla. (Säännöt.) (jatk.)
  Waasan Lehti nro 80
 18. 18 För våra sjömän. (Om understöd för hjälpbehöfvande sjömän. Om inrättande af en fjärde pensionsklass.)
  Wasa Tidning nro 142