1. 1 Skeppsholmskassan i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 173
 2. 2 Turku. Laivasaaren kassan tarkastajiksi on valittu:
  Sanomia Turusta nro 24
 3. 3 Skepparesocietetens pensionskassas årsmöte i Åbo 11 jan.
  Åbo Tidning nro 10
 4. 4 Pensioner utdelade ur Skepparsocietetens pensionskassa
  Åbo Underrättelser nro 14