1. 1 Donation af statsrådet Felix von Willebrand till läkarenas pensionskassa
  Helsingfors Dagblad nro 353
 2. 2 Statsrådet Willebrands donation till Finska läkaresällskapets pensionskassa
  Helsingfors Dagblad nro 277
 3. 3 D:r J.A. Frimans testamente t.f.f. finska läkarnes pensionskassa)
  Helsingfors Dagblad nro 135
 4. 4 Hfors. Donation till finska läkarnes pensionskassa af statsrådet F. von Willebrand
  Helsingfors Dagblad nro 146