1. 1 Konstnärsgillets soiré för finska artisters pensionskassa
  Helsingfors Dagblad nro 265
 2. 2 (Konserten för artisternas pensionskassa.) H.P.
  Hufvudstadsbladet nro 70
 3. 3 Konstnärsgillets möte, fråga om pensionskassa.
  Hufvudstadsbladet nro 258
 4. 4 H-fors. (Om konserten t.f.f. artisternes o. litteratörernes pensionskassa)
  Finlands Allmänna Tidning nro 133
 5. 5 Bref t. mina vänner i landsorten. (Artisternas konstlotteri t.f.f. art. o. litteratörernes pensionskassa) Nisse
  Helsingfors Dagblad nro 252
 6. 6 Soittajaiset taideniekkain pensionikassan hyväksi.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 67
 7. 7 (Ins.) Hvad man talar om nu för tiden. (Konstlotteriet för artisternas och literatörernas pensionskassa.) Hj-r.
  Borgåbladet nro 11
 8. 8 Brefkort till bygderna. (Artisternas pensionskassa.)
  Helsingfors Dagblad nro 7
 9. 9 En gemensam festafton i landet. (Konstnärsgillet föranstaltar ett konstlotteri till förmån för pensionsföreningens grundfond.) Nicolaus Redivivus.
  Helsingfors Dagblad nro 18
 10. 10 Korrespondens. (Fredrikshamn. Lotteri för artisternas och litteratörernas pensionskassa.)
  Helsingfors Dagblad nro 93
 11. 11 Artisternas och litteratörernas pensionskassa.
  Helsingfors Dagblad nro 135
 12. 12 Gåfva till artisternas och litteratörernas pensionskassa.
  Helsingfors Dagblad nro 144
 13. 13 (Raumalta. Kansakirjasto. Säästörahasto. Taide-arpajaiset artistain ja kirjailiain pensionirahaston perustamiseksi.) Raumalainen
  Satakunta nro 10
 14. 14 Arpajaiset taideniekkain ja kirjailian pensionirahaston hyväksi.
  Tapio nro 6
 15. 15 Helsingistä. Taidearpajaiset taideniekkain ja kirjailijain pensionirahaston hyväksi.
  Uusi Suometar nro 30
 16. 16 (Korrespondens från Helsingfors angående det tillämnade konstlotteriet t.f.f. artisternas och literatörernas pensionskassa.) Qvintilianus
  Wiborgs Tidning nro 10
 17. 17 Ett stort företag för ett vackert ändamål. (Pensionskassa för artister och litteratörer.)
  Vikingen nro 7
 18. 18 Ett och annat ur dagens språklåda. (Pensionkassan för artister och literatörer.) Waldemar
  Vikingen nro 29
 19. 19 Konstlotteriet till förmån för artisternas och litteratörernas pensionskassa den 25 mars förordas.
  Åbo Underrättelser nro 12
 20. 20 Konversation. (Polemik med B.O. Schauman rörande utlemnandet af F. v. Wrights tafla, vinst vid konstlotteriet den 25 mars för artisters och literatörers pensionskassa.)
  Åbo Underrättelser nro 122