1. 1 Ännu få ord om bidrag ur kyrkornas kassor till presterskapets blifvande Enke- och pupill-kassa; med anledning af en artikel i detta ämne, införd uti Helsingfors Morgonbl. n:o 48. (Insändt) -S-n.
  Helsingfors Tidningar nro 62
 2. 2 Några ord för Prestståndets blifvande Enke- och Pupill kassa. (Insändt) S-n.
  Wasa Tidning nro 17
 3. 3 (Insändt) (Om Uppgifter ur Ecclesiastik- och Skolstaternes i Finland Enke och Pupill-kassas räkenskaper uti F.A.T. och B.T. n:o 45.) Delägare i Pensions-Kassan.
  Borgå Tidning nro 47
 4. 4 Om utbetalning af ekklesiastika pensioner.
  Borgå Tidning nro 50
 5. 5 Ekklesiastik- o. skolstatens enke- och pupill-kassa. (Tablå fr. 1853)
  Kuopio Tidning nro 28
 6. 6 Till vederbörande delegares uti ecklesiastik och skolstatens enke- och pupillkassa kännedom meddelas nedanstående tablå öfver nämnde kassas räkenskaper och bokslut för ecklesiastika året 1850.
  Finlands Allmänna Tidning nro 168
 7. 7 Insändt. Bref till Lappland. (Skolstatens enke och pupill-kassa) R.
  Vasabladet nro 28
 8. 8 (Insändt) Om lämpligaste ort för Ecklesiastik- och skolstatens Enke- och pupillkassa.
  Wiborg nro 138
 9. 9 (Insändt) Till Åbo Underrättelser. (Polemik i med anl. af Wbg:s artikel om lämpligaste orten för skolstatens enke- och pupillkassa. Se Å.U. n:o 143 för den 1 dennes.) Delegare i kassan.
  Wiborg nro 145
 10. 10 Berättelse, verkst. rev. af ekkleciastik- och skolstatens enke o. pupillkassas förv. 1856-59.
  Finlands Allmänna Tidning nro 122
 11. 11 Essen, G. M. von: Själfförsvar. (med anl. af Berättelse öfver verlst. rev. af Ekklesiastik- och Skolstatens enke och pupillkassas förv. under åren 1856-59.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 140
 12. 12 Hornborg, A.J.: Tablå, (öfver finska ecklesiastik- och skolstatens enke- o. pupillkassas räknskaper.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 297
 13. 13 (Ins.) Om pensionernas fr. ekkl.- och skolstatens enke och pupillkassa höjande år 1862. Delegare i kassan
  Wiborg nro 68
 14. 14 En affärsfråga. (Finska ecklesiastik- o. skolstatens enke o. pupillkassa) S.E.
  Åbo Underrättelser nro 20
 15. 15 Pappien ja koulunopettajain leski- ja orpo-kassa
  Sanomia Turusta nro 39
 16. 16 Gammalt och nytt (Åbo) (Ecklesiastik- och skolstatens enke- och pupillkassa.) -n.
  Åbo Underrättelser nro 7
 17. 17 Om pensioner från ecklesiastik- och skolstatens enke- och pupillkassa. J.C.
  Åbo Underrättelser nro 44
 18. 18 Lähetetty) (Kirkollis- ja kouluviraston leski ja orpokassa, uusi luokitus tarpeellinen
  Uusi Suometar nro 24
 19. 19 Wasa bref XV. (Ang. Skolstatens pensionskassa.)
  Hufvudstadsbladet nro 133
 20. 20 Wasa-bref 1.IX. (Ecklesiastikstatens enke- och pupillkassa. Söndagsskola) ?
  Hufvudstadsbladet nro 90