1. 1 (Kysymys arvanvedosta Suomen pankissa.) Pankin lainasetelin omistaja
  Hämäläinen nro 45
 2. 2 Ekonomiskt. (Finlands banks ställning vid olika tidpunkter) V.v.H.
  Finlands Allmänna Tidning nro 113
 3. 3 Guld t. Finlands bank
  Helsingfors Dagblad nro 198
 4. 4 Ang. låneansökningar vid Finlands Bank
  Helsingfors Dagblad nro 243
 5. 5 Ins.) (Finl. bank.) (polemik följer
  Helsingfors Dagblad nro 305
 6. 6 Kansakouluseminaari Tammisaareen. Suomalaisia kirjakortteja ei ole. Ilmestyi: kokoelma Suomen Pankkia koskevia sääntöjä.
  Uusi Suometar nro 126
 7. 7 Haartman, V. von: Beriktigande (Med anl. af i H.D. f.d. 16 Febr. ang. andragandet vid plenum i Ridd. o. Add. om nytt reglemente för Finlands bank)
  Helsingfors Dagblad nro 50
 8. 8 Helsingfors den 24 jan. (Finlands Banks verksamhet 1872.) N.
  Helsingfors Dagblad nro 22
 9. 9 Anmärkningar rörande Finlands banks berättelse för år 1872.
  Helsingfors Dagblad nro 106
 10. 10 Balanser i tvenne af Finlands banks vexelanstalter.
  Hufvudstadsbladet nro 246
 11. 11 Finlands banks bekymmersamma framtid. (Bankens nya reglemente.) Affärsmän
  Åbo Underrättelser nro 192
 12. 12 Om notisen rörande Finlands bank.
  Helsingfors Dagblad nro 32
 13. 13 Donationslånet och Finlands bank. (Med anl. af Wiborgs Tidnings uttalande i ämnet.)
  Helsingfors Dagblad nro 120
 14. 14 Frågan om Finlands banks förestående nya sedlar.
  Helsingfors Dagblad nro 253
 15. 15 Dom afkunnad den 9 dec. mellan vågmästarn Bernstedt och Finlands bank
  Hufvudstadsbladet nro 300
 16. 16 Finlands banks kontor i Wiborg vägrat mottaga guld.
  Wiborgs Tidning nro 24
 17. 17 Anmärkning mot lokalen för Finlands banks kontor i Åbo) (polemik följer
  Åbo Underrättelser nro 20
 18. 18 Beskrifning på Finlands Banks sedlar å Fem, Tio, Femtio och Femhundra mark silfver.
  Finlands Allmänna Tidning nro 49
 19. 19 Om formen o. utseendet af Finlands banks nya sedlar.
  Helsingfors Dagblad nro 65
 20. 20 Föreslagen om organisation af bankfullmäktige.
  Nya Pressen nro 111