1. 1 Korrespondens kort fr. Helsingfors. VI. (Om nödvändigheten af att stärka bankernas kassor.)
  Åbo Posten nro 222
 2. 2 Sananen Yksityispankkien setelinulosanto-oikeudesta ja setelien väärentämisestä y.m. -n.
  Pohjois-Suomi nro 82
 3. 3 Privat bankernas utveckling. (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 69
 4. 4 Ang. bankväsendet.
  Helsingfors Dagblad nro 84
 5. 5 Siffror. V. (Banker och penningevärk i Finland i jemf. med förhållanden i skandinav. länderna.) J. Kr.S.
  Vasabladet nro 33
 6. 6 Den nya instruktionen för bankfullmäktige.
  Helsingfors Dagblad nro 47
 7. 7 Rättelse af tryckfel i art. Litet bankstatistik i n:o 105 af H.D.
  Helsingfors Dagblad nro 107
 8. 8 Om revision af banklagstiftningen i landet.
  Helsingfors Dagblad nro 14
 9. 9 Det nya banklagsförslaget.
  Helsingfors Dagblad nro 182
 10. 10 Det nya banklagsförslaget.
  Helsingfors Dagblad nro 293
 11. 11 Privatbanks rätt att utgifva obligationer.
  Nya Pressen nro 286
 12. 12 Bör åt enskilda banker medgifvas sedelutgifningsrätt? H.
  Finland nro 85
 13. 13 Privatbankernas sedelutgifningsrätt. (I anl. af en art. i H.D. n:o 127.) (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 132
 14. 14 Kansanpankista.
  Karjalatar nro 28
 15. 15 Frukter af senaste banklag. (Tvenne nya banker grundats.)
  Helsingfors Dagblad nro 309
 16. 16 Nykyajan puutteista. (Kansallisen pankkilaitoksen muodostamisesta.) (jatk.)
  Kansan Lehti nro 48
 17. 17 Från allmänheten. Bankernas månadsrapporter. (öfver höfvan fördröjda.) Affärsman.
  Nya Pressen nro 42
 18. 18 Helsingistä. (Eikö pankkien puolelta voitaisi ryhtyä tehokkaisiin toimiin vekselinväärennysten estämiseksi.)
  Uusi Suometar nro 221
 19. 19 En institution från födseln föråldrad. (På bankväsendets område.)
  Nya Pressen nro 176
 20. 20 Helsingin kirje. (Huonot raha ajat pankeilla)
  Lappeenrannan Uutiset nro 142