1. 1 Växel affärernas ljus- och skuggsidor. (Af Stöpel)
  Vestra Nyland nro 9
 2. 2 Olisivatko vekselit suuremmassa määrässä käytettävät maaseuduilla? F.
  Suometar nro 6
 3. 3 H-fors, den 4 Dec. Ett litet kapitel om vexelaffärer.
  Helsingfors Dagblad nro 283
 4. 4 Bankens vexelfrågor
  Helsingfors Tidningar nro 265
 5. 5 Resevexlar
  Hufvudstadsbladet nro 106
 6. 6 Juridiskt. Ang. betalning i Finland af vexel, stäld på en summa i utländskt mynt. Kurs, ränta.
  Vasabladet nro 4
 7. 7 Wexelförfalskningar i banken
  Hufvudstadsbladet nro 18
 8. 8 St. Michel. Falska vexlar.
  Wiborgs Tidning nro 10
 9. 9 Rättsfall. Vexelutställares och vexelacceptants inbördes ansvarsskyldighet.
  Helsingfors Dagblad nro 96
 10. 10 Antiqueradt. (Åbo stads formulär för vexelprotestprotokoll.) Älskare af antiquiteter, men ej i denna form.
  Åbo Posten nro 303
 11. 11 Falska vexlar.
  Helsingfors Dagblad nro 315
 12. 12 A propos växelförfalskningar. (Om stäfjandet af förfalskningar.)
  Åbo Tidning nro 59
 13. 13 (Insändt.) Beriktigande. (Örn tyska, svenska och finska vexellagen) C.F.
  Wiborg nro 42
 14. 14 (Insändt.) Svenska och finska vexel-lagen. (Se C.F:s uppsatser om vexelstadgan i Viborg n:o 42 för detta år samt n:o 9-11 år 1859.) Pekko Pohjalainen
  Åbo Underrättelser nro 54
 15. 15 Åbo. (Ang. förfarandet med fr. utlandet komna prima o. sekunda vexlar t. hörd. handl.)
  Åbo Underrättelser nro 144
 16. 16 Par anmärkningar rörande vexlar. F.
  Juridiska föreningens i Finland tidskrift nro 1
 17. 17 Anmärkning om Finlands banks förfarande rörande förfallna vexlar.
  Östra Finland nro 108
 18. 18 I anledning af dagens händelse. (Frågan om åtgärder för förekommande af Vexelförfalskningar.)
  Nya Pressen nro 232
 19. 19 Virkamiesten lainaamiset. (Vekselejä vastaan pankeista kielletty)
  Sampo nro 6
 20. 20 Ännu en. (Med anl. af de senaste förfalskningarna.)
  Åbo Tidning nro 84