1. 1 De nya obligationerna. (Hypoteksföreningens och brandstodsbolagets)
  Helsingfors Dagblad nro 53
 2. 2 (Ins.) (Med anl. af i Å.U. n:o 56 om utlottning af statsobligationer.) J.
  Åbo Underrättelser nro 60
 3. 3 (Wasa. Järnvägslåneobligationerna) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 78
 4. 4 (Korr.) (Wasa. Auktion å värdepapper) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 164
 5. 5 Heimberger, L.: (Försäljning af premie-obligationer)
  Helsingfors Dagblad nro 140
 6. 6 Korresp. (Wasa. Försäljning af aktier) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 133
 7. 7 Le Crédit Europeen och Hangö obligationerna
  Morgonbladet nro 86
 8. 8 Om ...föreningen bildad af affärsmän för uppköp af obligationer
  Helsingfors Dagblad nro 143
 9. 9 Om Finska statens premie och ränte... obligationer
  Helsingfors Dagblad nro 318
 10. 10 På stadsauktion i Sthlm försåld finsk obligation
  Åbo Underrättelser nro 128
 11. 11 Angående obligationers dödande.
  Åbo Posten nro 4
 12. 12 H:fors d. 28 nov. (Ang. omständigheter, hvari våra sk. inhemska statsobligationer ogynnsamt skilja sig från de s.k. utländska)
  Helsingfors Dagblad nro 324
 13. 13 Auktion å en finska statens premieobligation i Wiborg
  Östra Finland nro 22
 14. 14 Auktion å aktier: en rysk premieobligation i Wiborg
  Östra Finland nro 292
 15. 15 Våra statsobligationer. (Införande af s.k. beständiga räntor i st. för utlottning) Polemik följer
  Helsingfors Dagblad nro 154
 16. 16 Placering af öfverskottsstatsmedel. (Att för dessa medel uppköpa obligationer eller placera dem mot lån i inlandet.)
  Nya Pressen nro 257
 17. 17 Elfsberg, E., fil. mag. Wiborg: (Med anl. af ingångna underrättelser från Göteborg angående äfven de i Finland försålda Bergslagernas delaktighetsbevis eller premieobligationer.)
  Hufvudstadsbladet nro 51
 18. 18 Elfström, E., Wiborg: Från allmänheten. (Med anl. af från Göteborg inlupna underrättelser ang. de äfven i Finland försålda Bergslagernas delaktighetsbevis eller premieobligationer meddelas ett cirkulär i anl. af att Handelskompaniet blifvit försatt i konkurstillstånd)
  Åbo Underrättelser nro 62
 19. 19 Genom utlottning amorterade obligationer.
  Finland nro 8
 20. 20 Revy. Låneobligationer
  Helsingfors Dagblad nro 48