1. 1 H:fors. (Kursen i utlandet.)
  Helsingfors Tidningar nro 137
 2. 2 Veckans krönika. (Kurs notering.)
  Papperslyktan nro 19
 3. 3 Borgå. (Med anl. af ryska papperspenningens nya kurs.)
  Borgåbladet nro 22
 4. 4 Ins.) Någonting att tänka på. (Ang. kursen i finsk mynt
  Borgåbladet nro 22
 5. 5 (Ins.) Huru skall kurs noteras i mark o. penni.
  Finlands Allmänna Tidning nro 58
 6. 6 Åbo. (Politik o. kursförh.)
  Åbo Underrättelser nro 141
 7. 7 (Sordavala. Tvångskurs. Bränvinsbrist.) -r-b-
  Helsingfors Dagblad nro 283
 8. 8 Till redaktionen för F.A.T. (Upplysningar om betalningsvärdet af gångbart mynt.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 37
 9. 9 Helsingfors. (Kursnotering af underhaltigt ryskt skiljemynt)
  Helsingfors Dagblad nro 15
 10. 10 Med anl. af en halfofficiel artikel i F.A.T. ang. uppmaning att bekant göra sedelmyntets värde efter 13 Mars.
  Helsingfors Dagblad nro 38
 11. 11 Petition fr. Wiborg ang. tvångs kurs
  Hufvudstadsbladet nro 22
 12. 12 Ang. tvångskursen
  Hufvudstadsbladet nro 51
 13. 13 Rahan kurssista.
  Sanomia Turusta nro 4
 14. 14 Ang. tvångs kursen
  Wiborgs Tidning nro 9
 15. 15 Om svårigheten för allmogen att uppgöra likvider i anl. af kursen o. det nya myntet
  Wiborgs Tidning nro 27
 16. 16 Wiborg. (Kursnoteringarne saknats, emedan telegrafen mellan H:fors och Wiborg råkat i obestånd.)
  Wiborgs Tidning nro 58
 17. 17 Med anl. af en artikel i Kirj. K:lehti Om nuvarande myntkurser af Y.K.
  Morgonbladet nro 63
 18. 18 Silfvrets prisfall. (Utrikes)
  Wiborgs Tidning nro 39
 19. 19 Silfverpriset och kursnoteringen.
  Helsingfors Dagblad nro 27
 20. 20 (Lähet.) (Ruplan arvosta makso-suorituksessa Suomessa.) W:dén.
  Karjalatar nro 42