1. 1 Diskonto-korosta sananen. (Korkoa pitäisi maksaa summalta jonka lainanottaja saa eikä nimellissummalta) F.W.
  Päivälehti nro 41
 2. 2 Några ord om räntans frigifvande.
  Helsingfors Dagblad nro 220
 3. 3 Frågan om räntans frihet.
  Helsingfors Dagblad nro 248
 4. 4 Rahan vapaasta käyttämisestä.
  Päivätär nro 24
 5. 5 Vielä rahan vapaasta käyttämisestä.
  Päivätär nro 26
 6. 6 (Lähetetty) Lisää laillisesta intressistä. F.
  Päivätär nro 29
 7. 7 (Lähet.) Vastinetta Päivättärelle rahan vapaasta käyttämisestä. -s.
  Suometar nro 139
 8. 8 Helsingfors Tidningar. (Polemik mot H.T. om räntans frihet)
  Wiborgs Tidning nro 89
 9. 9 Raha asia, intressin aleneminen.
  Hämäläinen nro 9
 10. 10 Lärorikt för bankmän. Systemet låg ränta och goda papper.
  Åbo Underrättelser nro 23
 11. 11 H-fors d. 12 Dec. (Ang. bankens verksamhet o. räntefoten)
  Helsingfors Dagblad nro 290
 12. 12 Helsingfors, den 14 Dec. Ytterligare om räntans frihet. G. Gn.
  Helsingfors Dagblad nro 292
 13. 13 Kuinka saataisiin rahaa? (Laki 6 procentin korosta hävitettäisiin)
  Tähti nro 2
 14. 14 Om räntegarantier.
  Helsingfors Dagblad nro 270
 15. 15 Helsingfors d. 7 febr. (Landtdagens inflytande på det ekonomiska tillståndet.) (Om räntans frihet.)
  Helsingfors Dagblad nro 36
 16. 16 Blick på tidningspressen. (Räntans frigifvande.)
  Vikingen nro 8
 17. 17 Frågan om räntans frihet.
  Helsingfors Dagblad nro 126
 18. 18 Bankernas diskontränta.
  Helsingfors Dagblad nro 149
 19. 19 (Frågan om ränte frihet.) A.S-g.
  Wasa Tidning nro 17
 20. 20 Ännu litet i frågan om ränteaftalets frigifvande. (Polem. följer.)
  Helsingfors nro 65