1. 1 Insändt) (Formulär till borgesskrift
  Åbo Tidningar nro 21
 2. 2 (Insändt.) Genmäle. (Med anl. af i B.T. för d. 27 April, Om hushållning , yttranden om lån och låntagare) Ekonom
  Borgå Tidning nro 35
 3. 3 Ins.) Replik. (B.T:s uppsats i n:o 35 om skuldsättning och borgen) Ekonom (Red. svar följ.
  Borgå Tidning nro 39
 4. 4 12. (Års räkningar och kredit.)
  Helsingfors Tidningar nro 5
 5. 5 Några tankar rörande bevis uti skuldfordringsmål. A.L.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 8
 6. 6 (Insändt.) Om borgen.
  Borgå Tidning nro 6
 7. 7 Insändt) Ännu några ord om borgen. (Se frågans behandling i Wbg n:o 20.
  Borgå Tidning nro 16
 8. 8 I anl. af en insändares i B.T. n:o 6 uttalanden om borgen.
  Wiborg nro 20
 9. 9 Insändt) Också några ord om krediten. Affärsman. (I anl. af uppsatsen om penningar och kredit
  Wiborg nro 22
 10. 10 Genmäle rörande kredit och bankväsende. (Till ins. af Också några ord om krediten i d. tidn. n:o 22.) Q.
  Wiborg nro 35
 11. 11 (Insändt.) Tankar om preskription i skuldfordringsmål. -r.-r-
  Finlands Allmänna Tidning nro 270
 12. 12 Ekonomiska frågor. 2. Om borgen och kredit. Z.T.
  Helsingfors Tidningar nro 11
 13. 13 Ajan vanhenemisesta velka-asioissa. (Lähettäjä -r-rkirjoituksen johdosta sanomalehdessä F.A.T. viime v. n:ssa jossa esitellään velkoomisen säännöistä) F.
  Suometar nro 1
 14. 14 Vielä sananen velasta ja vuokrasta. (Vastaus O.W.S:ille n:o 44 ja 45 v. 1857, joka on kirjoitettu S:ttaren n:o 46 v. 1857 johdosta, jossa puhutaan velasta j.n.e.) F.
  Suometar nro 6
 15. 15 Welkomisesta ja sovintopäätöksistä.
  Aamurusko nro 6
 16. 16 Något om skulder och bergers förbindelser jemte annat, som dermed står i sammanhag.
  Åbo Tidningar nro 90
 17. 17 Pankki-velkoista.
  Suometar nro 14
 18. 18 Åbo (Reglering af kreditväsendet.)
  Åbo Underrättelser nro 7
 19. 19 En fråga för dagen. (Nödvändigheten af ... för allmänt nyttiga ...)
  Åbo Underrättelser nro 15
 20. 20 (Ins.) (I anl. af i H.D. n:o 8 ang. Affärs verksamheten o. Bankkrediten .) Sat sapienti
  Helsingfors Tidningar nro 33