1. 1 Statslånenegociatörerne återkommo till H:fors
  Helsingfors Tidningar nro 284
 2. 2 Veckan: (Om statslånefrågan)
  Helsingfors Tidningar nro 285
 3. 3 (Ins.) Ett par urkunder om statslån. A.L.
  Helsingfors Tidningar nro 302
 4. 4 Waltiovarain tili julistettavaksi
  Suometar nro 7
 5. 5 Waltiovelka
  Suometar nro 41
 6. 6 Waltiovelka
  Suometar nro 47
 7. 7 (Ins.) (Med anl. af Å.U. n:o 131 angående upptagning af lån) -lc-
  Åbo Underrättelser nro 137
 8. 8 Med anl. af i Å.U. n:o 3 ang. statslånet
  Finlands Allmänna Tidning nro 11
 9. 9 Helsingfors, den 6 Mars. (Ang. ärlig publikation af statsförslaget)
  Helsingfors Dagblad nro 54
 10. 10 Helsingfors den 19 Mars. Ytterligare om styrelsens finansförvaltning.
  Helsingfors Dagblad nro 65
 11. 11 Kreditiv för statsverkets räkning
  Helsingfors Tidningar nro 46
 12. 12 Statsförslaget för Finland.
  Helsingfors Tidningar nro 71
 13. 13 Kirje Helsingistä. (Rahanmuutos-asia. Hätä pohjois-läänissä. Valtiolaina.) A.H.
  Maiden ja merien takaa nro 6
 14. 14 Helsingforsbref. (Statskassan)
  Helsingfors Dagblad nro 57
 15. 15 Finska värdepapper i utlandet
  Helsingfors Dagblad nro 133
 16. 16 Helsingfors d. 14 Okt. Relation om Finlands statsskuld.
  Helsingfors Dagblad nro 238
 17. 17 Veckokrönika (Statslån)
  Helsingfors Tidningar nro 7
 18. 18 Waltiolaina
  Hämäläinen nro 2
 19. 19 Waltiovelka
  Suometar nro 3
 20. 20 (Wasa. Ang. finska stats-lånet) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 17