1. 1 (Korr.) (Wasa. Falsk hundramarkssedel) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 94
 2. 2 (Korr.) (Wasa. En falsk hundramarks sedel) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 95
 3. 3 En tyst sammansvärjning emot ryska rubeln i Finland.
  Östra Finland nro 84
 4. 4 Älä pelkää Venäjän hopearahaa!
  Kaiku nro 7
 5. 5 Wastaus P.S:lle: Wenäjän hopearahan käyttämisestä.
  Kaiku nro 9
 6. 6 Läh.) (Muist. P.S:lle Wenäjän hopean kulkevaisuudesta Suomessa.
  Pohjois-Suomi nro 17
 7. 7 Onko kauppias velvollinen ottamaan vastaan venäjän hopearahaa.
  Pohjois-Suomi nro 42
 8. 8 Ryska silfverrublar i ovanlig myckenhet i rörelse i Jyväskylä trakten
  Helsingfors Dagblad nro 180
 9. 9 Penningetransaktionen i Fredrikshamn. (Ang. penningehandeln med ryskt mynt.)
  Fredrikshamns Tidning nro 61
 10. 10 Silfverrubelns värde.
  Nya Pressen nro 250
 11. 11 Kursen å ryskt underhaltigt mynt vid betalningar enl. taxa.
  Hufvudstadsbladet nro 345
 12. 12 Från allmänheten. (I anl. af en artikel i Hfbl. Kursen å ryskt underhaltigt mynt vid betalningar efter taxa )
  Hufvudstadsbladet nro 347
 13. 13 Kredit rubelns emottagande i krono uppbörden m.m.
  Nya Pressen nro 351
 14. 14 Jakobstad. Korresp. Sjöfarten. Priset å lifsförnödenheter. Jakobstads flotta. Trävaruhandeln. De ryska sedlarna tagas ej emot af handlandena.
  Helsingfors Dagblad nro 131
 15. 15 Oulun vaihtolaitoksessa Venäjän setelit. Siltaa Oulun joen yli tehdään
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 23
 16. 16 Wenäjän paperirahan arvo.
  Porin Kaupungin Sanomia nro 23
 17. 17 (Tampere. Wenäjän paperirahan liike.) T.K.
  Sanomia Turusta nro 26
 18. 18 Wasa. (Ryskt sedelmynt)
  Vasabladet nro 22
 19. 19 De ryska kreditbiljetterna
  Åbo Underrättelser nro 59
 20. 20 Borgå. (Ryska sedlar icke gångbara)
  Borgåbladet nro 50