1. 1 Med anl. af uppmaning t. Suometar att upplysa allmogen ang. gångbara myntet.
  Helsingfors Dagblad nro 45
 2. 2 Landsorts bref. (Nyslott. Inledning. Penninge brist, o. myntreformen. Vintern. Dagens frågor. Marknaderna. Student lifvet förr o. nu. Stadens stapelstads rättigheter. Nöjen. Framåtskridande. Postförhållanden.) Edvard
  Helsingfors Dagblad nro 50
 3. 3 Ang. Kopparmyntet
  Helsingfors Dagblad nro 89
 4. 4 Yttranden med anl. af tryckande affärsställning
  Helsingfors Dagblad nro 225
 5. 5 (Ins.) Om affärsställningen. J.A.
  Helsingfors Dagblad nro 236
 6. 6 Ett och hvarje från Nyslott. (Samtal med Jussi om myntreformen, markornas sällsynthet) Edvard
  Helsingfors Dagblad nro 254
 7. 7 H-fors. (Småsilfret)
  Helsingfors Tidningar nro 1
 8. 8 Korr.) (Ekenäs. Följder af myntreformen
  Helsingfors Tidningar nro 3
 9. 9 Penningeställningen.
  Helsingfors Tidningar nro 3
 10. 10 Finska myntet
  Helsingfors Tidningar nro 6
 11. 11 Penningeställningen. I.
  Helsingfors Tidningar nro 11
 12. 12 Penningeställningen. II.
  Helsingfors Tidningar nro 16
 13. 13 Landets rörelsekapital
  Helsingfors Tidningar nro 19
 14. 14 Konversation. (Hvad penninger är) Bore
  Helsingfors Tidningar nro 36
 15. 15 Arbetet å finska myntet
  Helsingfors Tidningar nro 46
 16. 16 Om skiljemynts frågan
  Helsingfors Tidningar nro 51
 17. 17 Om myntvärdets upprätthållande
  Helsingfors Tidningar nro 75
 18. 18 Korr.) (Ekenäs. Myntreformen
  Helsingfors Tidningar nro 84
 19. 19 Landets affärsställning. II.
  Helsingfors Tidningar nro 202
 20. 20 Myntförbistringen
  Hufvudstadsbladet nro 22