1. 1 Hirvonen, Erik: (Jyväskylästä. Rahan puute)
  Koti ja koulu : sanomia lasten kasvattajille nro 18
 2. 2 Oulusta. Ilmat. Rahan tarve. Torikauppa
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 5
 3. 3 Tapio valittaa rahojen puutteesta
  Suometar nro 218
 4. 4 Valitukset rahanpuutoksesta
  Suometar nro 301
 5. 5 (Mikkelistä. Rahapula) -n.
  Tapio nro 4
 6. 6 Mikkelistä. Rahanpuute Joensuussa
  Tapio nro 9
 7. 7 Mikkelistä. (Rahanpuute Heinolassa)
  Tapio nro 9
 8. 8 Mikkelistä. Rahanpuute Kuopiossa
  Tapio nro 9
 9. 9 Kuopio. Raha-pula
  Tapio nro 37
 10. 10 Hopea-markkain puute liikkeessä
  Tähti nro 34
 11. 11 Om den nu rådande penningebristen och dess orsaker
  Österbotten nro 2
 12. 12 Bristen på kopparskiljemynt
  Björneborg nro 22
 13. 13 Brist på kopparskiljemynt
  Björneborg nro 25
 14. 14 Penningebetryck
  Björneborg nro 39
 15. 15 Borgå (Penningebristen)
  Borgåbladet nro 8
 16. 16 II. Om penningenöden och annan nöd.
  Finlands Allmänna Tidning nro 10
 17. 17 Ins.) Ett varnande exempel. (Med anl. af penningebristen i svenska riksbanken.
  Finlands Allmänna Tidning nro 147
 18. 18 Ännu om penningenöden i landet. Genmäle och svar.
  Folkwännen nro 35
 19. 19 (Brahestad. Penningebristen) f.n.
  Helsingfors Dagblad nro 14
 20. 20 Brist på finskt skiljemynt i Tammerfors
  Helsingfors Dagblad nro 33