1. 1 (Uusikaupunki. Luvatointa metsästystä) K.
  Aura nro 36
 2. 2 Satakunta jagtförening utlofvat pris angifvare af plundrare af sjöfagelbon
  Björneborgs Tidning nro 37
 3. 3 (Ins.) En jagt-interiör. Thomas.
  Borgåbladet nro 48
 4. 4 Sjöfågeltillgången i trakten af H:fors
  Helsingfors nro 127
 5. 5 Från jagtfältet. (Om jagten i Finland hösten 1880)
  Helsingfors Dagblad nro 12
 6. 6 Metsästäjän palaus. (Erään papin muistelmia) (jatk.)
  Helsingfors Dagblad nro 1
 7. 7 Torgberättelse (Förbud emot skjutande af fogel)
  Hufvudstadsbladet nro 64
 8. 8 Min ... lo. (En jägarehistoria) Tetrix.
  Nya Pressen nro 161
 9. 9 Bland snaror och fällor. (Om en jaktfärd som misslyckades därför att snaror, fällor o. tjufakytte förstört allt vildt i nöjden.) Tetrix
  Nya Pressen nro 202
 10. 10 Fridlyst vildt under augusti månad
  Nya Pressen nro 208
 11. 11 Sunnuntai-metsästäjät. (Kansa metsästää rauhoitusaikana)
  Päivälehti nro 80
 12. 12 Några ord om jagtvård.
  Åbo Underrättelser nro 104
 13. 13 Vår jagtlag. (I anl. af en artikel i Hufvudstadsbl. om vården åt jagten)
  Åbo Underrättelser nro 259
 14. 14 Vielä Hämäläiselle. (Häm. 70 n:ossa löytyvän kirjoituksen johdosta eri metsästystavoista.) Entinen satimilla pyytäjä.
  Päijänne nro 36
 15. 15 Muutamia mietteitä metsäneläimistämme. K.C.
  Waasan Lehti nro 9
 16. 16 Korresp. (Mariehamn. Harjagt.) U.G.
  Åbo Underrättelser nro 10
 17. 17 B:borg. Tillgången på hare är star.
  Björneborgs Tidning nro 72
 18. 18 Orrspel och tidig vinter i södra Finland.
  Helsingfors nro 197
 19. 19 Korresp. (Hangö. Ådbon plundrade.) -m.
  Helsingfors Dagblad nro 154
 20. 20 Wiipuri. Kummallinen jänis.
  Ilmarinen nro 112