1. 1 (Uusikaupunki. Luvatointa metsästystä) K.
    Aura nro 36
  2. 2 Satakunta jagtförening utlofvat pris angifvare af plundrare af sjöfagelbon
    Björneborgs Tidning nro 37
  3. 3 (Ins.) En jagt-interiör. Thomas.
    Borgåbladet nro 48
  4. 4 Sjöfågeltillgången i trakten af H:fors
    Helsingfors nro 127
  5. 5 Från jagtfältet. (Om jagten i Finland hösten 1880)
    Helsingfors Dagblad nro 12
  6. 6 Metsästäjän palaus. (Erään papin muistelmia) (jatk.)
    Helsingfors Dagblad nro 1
  7. 7 Torgberättelse (Förbud emot skjutande af fogel)
    Hufvudstadsbladet nro 64
  8. 8 Min ... lo. (En jägarehistoria) Tetrix.
    Nya Pressen nro 161
  9. 9 Bland snaror och fällor. (Om en jaktfärd som misslyckades därför att snaror, fällor o. tjufakytte förstört allt vildt i nöjden.) Tetrix
    Nya Pressen nro 202
  10. 10 Fridlyst vildt under augusti månad
    Nya Pressen nro 208
  11. 11 Sunnuntai-metsästäjät. (Kansa metsästää rauhoitusaikana)
    Päivälehti nro 80
  12. 12 Några ord om jagtvård.
    Åbo Underrättelser nro 104
  13. 13 Vår jagtlag. (I anl. af en artikel i Hufvudstadsbl. om vården åt jagten)
    Åbo Underrättelser nro 259
  14. 14 Vielä Hämäläiselle. (Häm. 70 n:ossa löytyvän kirjoituksen johdosta eri metsästystavoista.) Entinen satimilla pyytäjä.
    Päijänne nro 36
  15. 15 Muutamia mietteitä metsäneläimistämme. K.C.
    Waasan Lehti nro 9
  16. 16 Korresp. (Mariehamn. Harjagt.) U.G.
    Åbo Underrättelser nro 10
  17. 17 B:borg. Tillgången på hare är star.
    Björneborgs Tidning nro 72
  18. 18 Orrspel och tidig vinter i södra Finland.
    Helsingfors nro 197
  19. 19 Korresp. (Hangö. Ådbon plundrade.) -m.
    Helsingfors Dagblad nro 154
  20. 20 Wiipuri. Kummallinen jänis.
    Ilmarinen nro 112