1. 1 Korresp.) (Kaskö 25 sept. Fiske, storm, olyckor
  Helsingfors Tidningar nro 77
 2. 2 (P.S. Jakobstad. Fisket.) L.
  Ilmarinen nro 30
 3. 3 Suuri kalan saalis Porvoon tienoilla
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 2
 4. 4 Oulusta. (Lohen saalis).
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 32
 5. 5 Wuosikasvut Oulun läänissä. Lohen ja muun kalan saalis
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 38
 6. 6 Suuri kalan saalis Porvoon seuduilla
  Sanomia Turusta nro 1
 7. 7 Porvoosta: kalansaanti
  Suometar nro 1
 8. 8 Sampi saatu Wiipurin vesissä
  Uusi Suometar nro 93
 9. 9 (Kasko. Laxfisket.) C.O.B.
  Vasabladet nro 14
 10. 10 Fisket i Wasatrakten.
  Vasabladet nro 80
 11. 11 Veckokrönika. (Fisket i Åbo-skärgård) Rapp.
  Åbo Posten nro 250
 12. 12 Också en fiskare. (En fiskarhistoria.) -t.
  Åbo Underrättelser nro 146
 13. 13 Korresp. (Nykarleby. Fisket) N-r.
  Åbo Underrättelser nro
 14. 14 Korresp. (Nykarleby. Fiskeriet) N-r.
  Åbo Underrättelser nro 324
 15. 15 Silakansaalis Kristiinassa
  Ahti nro 11
 16. 16 Silakkain saalis Kristiinassa.
  Ahti nro 15
 17. 17 Luvaton kalastus Kristiinassa.
  Ahti nro 17
 18. 18 Fisket i Björneborg
  Björneborgs Tidning nro 55
 19. 19 Strömmingens lefnadssätt.
  Borgåbladet nro 8
 20. 20 Rikt strömmingsfiske i Borgå trakten.
  Borgåbladet nro 39