1. 1 Jkylä. A. Ojanperän laulajaiset.
  Keski-Suomi nro 9
 2. 2 K., Musik. (Hr Ojanperäs konsert d. 5 nov. i H:fors.)
  Nya Pressen nro 303
 3. 3 Laulaja A. Ojanperä Saksasta palannut Helsinkiin.
  Uusi Suometar nro 9
 4. 4 A. Ojanperän esiintymisestä Dresdenissä.
  Uusi Suometar nro 148
 5. 5 Laulaja A. Ojanperä saapunut Helsinkiin ulkomaiselta opintomatkaltaan.
  Uusi Suometar nro 216
 6. 6 Sångaren Ojanperä skall konsertera i Willmanstrand.
  Finland nro 195
 7. 7 Willmanstrand. Konsert af sångaren A. Ojanperä.
  Helsingfors Dagblad nro 229
 8. 8 Hra A. Ojanperä antaa laulajaiset Lappeenrannassa.
  Uusi Suometar nro 195
 9. 9 Senaten tilldelat sångaren A. Ojanperä reseunderstöd.
  Nya Pressen nro 140
 10. 10 Herra A. Ojanperä Parisissa.
  Uusi Suometar nro 175
 11. 11 Hangö. Sångaren A. Ojanperä ger konsert.
  Hangö nro 39
 12. 12 Laulaja Abr. Ojanperä lähtenyt Lontooseen.
  Uusi Suometar nro 137
 13. 13 ++ Underlöjtnanten A. J, Oker-Blom i Moskva.
  Finland nro 12
 14. 14 ++ Underlöjtnanten A. J. Oker-Blom i Moskva.
  Finlands Allmänna Tidning nro 11
 15. 15 ++ Underlöjtn. A.J. Oker-Blom i Moskwa.
  Östra Finland nro 13
 16. 16 Afskedsmiddag för guvernör Oker-Blom.
  Hufvudstadsbladet nro 116
 17. 17 Pekka, Kirje Helsingistä. III. (Oker-Blom senaattoriksi.)
  Aamulehti nro 10
 18. 18 Uusien senaattorien nimitys (Oker-Blom.)
  Hämeen Sanomat nro 48
 19. 19 M.L. I anl. af hr O. Olanders skrifvelse i Suomen teollisuusl. n.l. 1888. (under rubrik Vuosikertomus räätälin ammatin alalta talvella 1888 kirj. O. Olander .) (Polem.följer.)
  Hufvudstadsbladet nro 63
 20. 20 Vestf. William Olander studerar vid Harvard College i Amerika.
  Helsingfors Dagblad nro 287