1. 1 Savonlinna. Maist. J.W. Nohrström ollut 50 vuotta opettajana.
  Savonlinna nro 6
 2. 2 Savonlinna. Juhlapäivälliset eroavalle kollegalle J.W. Nohrströmille.
  Savonlinna nro 8
 3. 3 Enkefru Klara Lovisa Nohrström aflidit i Nyslott.
  Nya Pressen nro 348
 4. 4 Lappeenranta. ++ Viskaali Knut Theodor Epaminondas Nohrström.
  Lappeenrannan Uutiset nro 112
 5. 5 Viskaali K.T.E. Nohrström kuollut Lappeenrannassa.
  Uusi Suometar nro 234
 6. 6 ++ Lektorn i Wiborgs gymnasium P.W. Nokelin.
  Wiborgs Tidning nro 43
 7. 7 Hämeenlinna. ++ Kirjapainon taituri K.E. Noman.
  Hämeen Sanomat nro 13
 8. 8 Hämeenlinna. ++ Kirjapainon taituri K.E. Noman.
  Hämäläinen nro 13
 9. 9 Kauppias Turussa G.W. Nomell ++.
  Tähti nro 39
 10. 10 Handl. G.W. Nomell afled i Kisko.
  Åbo Underrättelser nro 110
 11. 11 Ali, Åbo-bref. (G.W. Nomel1 värd. på soiréen fordomdags.)
  Åbo Underrättelser nro 2
 12. 12 Fröken Norbeck i Åbo gifver undervisning i skönskrifning och rättstafning.
  Åbo Underrättelser nro 10
 13. 13 ++ Disponenten på Hirvokoski såg i Pudasjärvi sn. Bror Herman Norblad.
  Finland nro 235
 14. 14 Kuollut. Sahanhoitaja Bror Herman Norblad Pudasjärvellä.
  Uusi Suometar nro 234
 15. 15 Senati antanut opettajattarelle E. Nordille apurahan pedagogillisten opintojen harjoittamista varten ulkomailla.
  Sanomia Turusta nro 123
 16. 16 Senati antanut matka-apurahan opettajattarelle Edla Nordille.
  Uusi Suometar nro 122
 17. 17 Om fabrikater af Kautscha. (Rekvisitioner å kautscha varor emottagas af hr. Nobel , som f.n. vista i Åbo.)
  Åbo Tidningar nro 22
 18. 18 Hrr Nobel och Jablokow passerat Åbo.
  Åbo Posten nro 170
 19. 19 Quidam, Lördags-epistel. (N obels ångbåtsbeställningar.)
  Åbo Underrättelser nro 10
 20. 20 Pianisten Noch väntas.
  Helsingfors Tidningar nro 45