1. 1 -tt-, Korresp. (Björneborg. T Borgm. A.W. Marti n.)
  Helsingfors Tidningar nro 17
 2. 2 Kommunalstämmd ordföranden i Ylöjärvi Efraim Martin aflidit.
  Tammerfors Aftonblad nro 81
 3. 3 General K.M. Martinau++.
  Helsingfors Dagblad nro 262
 4. 4 Ryktet om General Martinaus död återtages.
  Helsingfors Dagblad nro 267
 5. 5 Notisen om general Martinaus död dementeras.
  Helsingfors Tidningar nro 267
 6. 6 General Martinau. (Ur bref fr. Fredrikshamn. Biografi.)
  Helsingfors Tidningar nro 85
 7. 7 Fröken M. Martinau återvändt från Paris.
  Hufvudstadsbladet nro 209
 8. 8 Hfors. Tafla af N. Martinau försåld.
  Hufvudstadsbladet nro 270
 9. 9 Hfors. Tafla af fr. N. Martinau försåld.
  Nya Pressen nro 314
 10. 10 Hr. Martinssons deklamationsskola.
  Åbo Underrättelser nro 40
 11. 11 Krigsteatern. (Kapten Martynow (finsk familj ? ) anfört kosacker. )
  Morgonbladet nro 177
 12. 12 Wiborg. Dansören Marvigs soirée.
  Wiborg nro 4
 13. 13 Slutbal med hr. Marvigs dansskoleelever.
  Hufvudstadsbladet nro 191
 14. 14 H:fors. (Theater. Hofsångerskan m:lle Marx anländt.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 173
 15. 15 Theater. Kritik öfver sångerskan m:lle Marx.
  Finlands Allmänna Tidning nro 177
 16. 16 Uleåborg. Afskedsmiddag för guvernörskan Masalin med familj.
  Nya Pressen nro 161
 17. 17 Juva. Leskirouva Fredrika Masalin kuollut.
  Mikkelin Sanomat nro 53
 18. 18 ++ Guvernören i Uleåborg Gabriel Johan Masalin.
  Finland nro 50
 19. 19 n., (Från Uleåborg. Guvernör Masalins jordfästning.)
  Finland nro 62
 20. 20 ++ Guvernör Gabriel Johan Masalin i Uleåborg.
  Finlands Allmänna Tidning nro 50