1. 1 Bref från Grekland. (Till H.D.) (Politik) W.dm.
  Helsingfors Dagblad nro 64
 2. 2 Bref från Grekland. (Religiösa ceremonier) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 126
 3. 3 Bref från Grekland. (Politik) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 139
 4. 4 Bref från Grekland. (Till H.D.) (Politiskt) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 150
 5. 5 Bref från Grekland. (Till H.D.) (Politik.) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 164
 6. 6 Bref från Grekland. (Till H.D.) (Politik.)
  Helsingfors Dagblad nro 176
 7. 7 (Ins.) Ställningen i Grekland. Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 198
 8. 8 Bref från Grekland. (Politiskt) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 253
 9. 9 Bref från Grekland. (Politik.) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 257
 10. 10 Bref från Grekland. (Politik.) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 295
 11. 11 Bref från Grekland. (Politik.) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 316
 12. 12 Bref från Grekland. (Politiskt)
  Helsingfors Dagblad nro 336
 13. 13 Bref från Grekland. (Till H.D.) (Korfu. Underhandlingar om gränsregleringen) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 47
 14. 14 Bref från Grekland. (Till H.D.) (Korfu. Politik, gränsregleringen o kurantänfrågan) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 74
 15. 15 Bref från Grekland. (Till H:fors Dbl.) (Politik) Wdm.
  Helsingfors Dagblad nro 99
 16. 16 Kulturhistoriska ströftåg. För Åbo Posten af J. Lgt. VII. Grekernes färgsinne.
  Åbo Posten nro 170
 17. 17 Två finskors lustvandringar i Orienten. Resebref till Hfbl. af A-i-a. Athen. (Beskrifning öfver resan från Petersburg till Athén.)
  Hufvudstadsbladet nro 85
 18. 18 Bröllops festen i Aten. (Bref fr. vår korr.) Sixtus
  Nya Pressen nro 301
 19. 19 Från Aten. (Bref fr. vår korr.) (Kejsar Vilhelm hånad. Fyrverkeri. Borgarbal. Furstarnes besök i fikens museer. Trupprevyn.) Sixtus
  Nya Pressen nro 302
 20. 20 Reseintryck från Orienten. (Bref till Finland från dr. G. v. Rohden) X Grekland (forts.)
  Finland nro 250