1. 1 Bref från Spanien. (Från F.A.T:s korr.) (Bilbao, om kafé Suizo o. förströelser derstädes. Klostrena utrymda andliga ordnar åter insatta i sina rättigheter. Om kriget.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 117
 2. 2 Bref från Spanien. (Rykten om revolution. Arresteringar. Brist på soldater. Likgiltighet å barrikadhjeltarnes o. tvätterskornas sida. Chato. Om Isabellas ankomst hit. Babylonisk förbistring inom pressen. Vatikainens inflytande vid sista minister förändringar. Don Carlos.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 251
 3. 3 Politisk öfversigt. 1. (Upproret i Bosnien o. Herzegovina.) U.
  Åbo Underrättelser nro 230
 4. 4 Politisk öfversigt. IV (Upproret i Herzegovina o. Bosnien; franska nationalförsaml. behandling af nya vallagen.) Ö.
  Åbo Underrättelser nro 270
 5. 5 Mellan tvenne verldsdelar. (Bref till H:fors Dagbl.) (Beskrifning öfver Konstantinopel och Athen.) (forts.) J.A.
  Helsingfors Dagblad nro 14
 6. 6 Här och där i verlden. (Skizzer för Dagbladet af J.A-g.) Skogsfrun. (Besök å ett kafé i Konstantinopel)
  Helsingfors Dagblad nro 315
 7. 7 Bulgarit. (Kanitzin matkakertomuksen mukaan.) (jatk.)
  Suomen Kuvalehti nro 95
 8. 8 Minnen från en resa till Spanien. För Folkv. af Wlr. (Trafiken i Öresund. Trafiken, fiskarna och elektriska ljuset i Engelska kanalen. Det yttre af Cadiz, lifvet der.)
  Folkwännen nro 23
 9. 9 Minnen från en resa till Spanien. För Folkv. af Wir. (Tjurfäktning. Saltberedning. Jernvägsresa. Natur.)
  Folkwännen nro 27
 10. 10 Minnen från en resa till Spanien. För Folkv. af Wir. (Temperatur. Sjöresa. Fest i Cadiz. Lavant-vinden.)
  Folkwännen nro 30
 11. 11 Jorden rundt på 320 dagar. (Anblicken af Gibraltar. Berget Abila Columna. tjurfäktning i San-Roque. Landsväg vid Gibraltar i skick.) V. Humbert
  Helsingfors Dagblad nro 258
 12. 12 Kirje kotimaalleni Malagasta. (Härkä-taistelut kansan huviksi.) K.J.P-ka.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 37
 13. 13 Käynti Gibraltarissa. (Linnoituksen historia)
  Uusi Suometar nro 65
 14. 14 Käynti Gibraltarissa. (Kallioin istuttaminen. Kirjoitus A. Wellesleyn muistopatsaassa. Pyh. Mikon luola. Sotamiesten kiipeminen kallionlaitaa myöten taistelussa v. 1704.)
  Uusi Suometar nro 63
 15. 15 Jordbäfningen i Zágráb (Agram.) (Bref af H:fors Dagbl:s korr.) Budapest. Il/XI J.F.
  Helsingfors Dagblad nro 315
 16. 16 Veckokrönika från utlandet. (Till Ä.U.) (En internation segeliegatte. fr. Lissabon)
  Åbo Underrättelser nro 245
 17. 17 (Anm. om att A. Edelfelt i sitt bref från Spanien på tal om Madrids museum ej... Rafee) B.O.S.
  Helsingfors Dagblad nro 140
 18. 18 Bilder från Konstantinopel. Bref till H.D. III. Pera. (Beskrifning öfver du friaste stadsdelen i Konstantinopel) u.r.
  Helsingfors Dagblad nro 230
 19. 19 Bref från Spanien, (Till Östra Nyland) (Stormar och jords... Universitetsexamina.) Manolo
  Östra Nyland nro 9
 20. 20 Från Barcelona. (Certepartier och connoissement. Balletten. Sjöfarten.) Mariner
  Åbo Tidning nro 231