1. 1 Om fattigdomen bland kyrkostatens invånare.
  Åbo Tidning nro 19
 2. 2 Meddelanden ur bref från Blackstadius i Rom
  Åbo Tidningar nro 45
 3. 3 Bref från Artisten Blackstadius i Rom. En Finska firat bröllop därstädes. Julen firad.
  Åbo Underrättelser nro 5
 4. 4 Utdrag ur ett bref från Rom af den 16 nyssl. oktober, (af Artisten Blackstadius)
  Åbo Underrättelser nro 91
 5. 5 Bref från J.Q. Blackstadius. Neapel d. 17 dec. 1853. (Från Rom till Neapel. Om folklifvet, omgifningar m.m.)
  Åbo Tidningar nro 7
 6. 6 Från en utflykt tiJ] Italien. (För N. Pr.) (Campo Santo och la Scala teatern i Milano. Venedig.)
  Nya Pressen nro 236
 7. 7 Från en utrikes resa. (Anteckningar af S.) (Slottet M.-ramar. Triest. Venedig.)
  Åbo Underrättelser nro 200
 8. 8 Från en utrikesresa. (Anteckn. af L.) (Neapel. Stölder. Djurplågeri. Capri.)
  Åbo Underrättelser nro 204
 9. 9 Från en utrikesresa. (Anteckningar af S.) (Capri. Cautellamar. Pompei. Pisa. Genua.)
  Åbo Underrättelser nro 205
 10. 10 Italia. (Caprin saarelta. Matkakertomus ja luonnon kuvaus. A-a.
  Mikkelin Sanomat nro 98
 11. 11 Teatrarna i Italien. (Bref till N. Pr.) Peregrinus
  Nya Pressen nro 121
 12. 12 Brefkort från utlandet. (Af V.T:s korr.) (Pom. Italiens dåliga firanser. Statens o. kyrkans förhållande till hvarandra.) W.
  Wasa Tidning nro 72
 13. 13 Från Tiberstaden. (Bref till Ö. Finl.) (Reseskildring från Rom.) (forts.) Pekko
  Östra Finland nro 75
 14. 14 Kevätmatkalla Italiassa, (Turistimatkakuvaus Alpeilta) I.K.I.
  Aamulehti nro 98
 15. 15 Kessmatkoilta Italiassa. I.K.I.
  Aamulehti nro 136
 16. 16 Kevätmatkalta Italiassa. (Olo Gavardon kaupungissa.) I. K. I.
  Aamulehti nro 163
 17. 17 Valokuvaajan m;:tkoilta. Garda järvi, (jatk.) I.K.I.
  Uusi Suometar nro 140
 18. 18 Programmet för Dante-festen i Florens den 14, 15, 16:de maj 1865. (Bref från H.T:s korresp.)
  Helsingfors Tidningar nro 90
 19. 19 Kuudes kansain välinen Tilastollinen kongressi Florensissä. (Kirje Italiassa käyneeltä maanmieheltä.) K.F.I.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 12
 20. 20 Från Wenedig (D. Manins jordfästning)
  Helsingfors Dagblad nro 81