1. 1 Kirje Ranskasta. (U.S:n kirjeenvaiht.) (Ranska ilman ranskalaisia. Vapaavallan presidentti matkoilla.) J. des Trays
  Uusi Suometar nro 249
 2. 2 Kirje Parisista. (U.S:n kirjeenvaiht.) (Nykyinen hallitus ja revisioni ehdotus. Kamarien avaus. Näyttelyrakennukset.) 0.
  Uusi Suometar nro 266
 3. 3 Kirje Ranskasta. (Kenrali Boulanger.) I. des Trays
  Uusi Suometar nro 269
 4. 4 Kirje Ranskasta. (Boulangistiset pidot. Kenralin puhe.) I. des Trays
  Uusi Suometar nro 294
 5. 5 Kirje Parisista. (U.S:n kirjeenvaiht.) (Kaunokirjallisista matkaavuista. Näyttelyrakennuksista.) 0.
  Uusi Suometar nro 300
 6. 6 Bref från Paris. (Hyllningen för Boulanger.) -r.-s.
  Wiborgsbladet nro 98
 7. 7 Nyårsmarknaden i Paris. (Korr. till Å.T.) Edvard
  Åbo Tidning nro 20
 8. 8 Pariser-kronika. (För Å.T. af R. Kauffman.) ( Chands dhabits. Småkrämarmarknaden på boulevardtrottoirerna.)
  Åbo Tidning nro 33
 9. 9 Literaturbref från Paris. (Till Å.T. af Rich. Kauffman.) (Marcel Prevosfs Chouchette ) (rec.)
  Åbo Tidning nro 65
 10. 10 rec.) Literaturbref från Paris. (Till Å.T. fr. Rich. Kaufmann.) (Georges Ohnets Volonté
  Åbo Tidning nro 66
 11. 11 Bref från Paris. (Intresse för konstverk. Gambettas biografi i La France )
  Finlands Allmänna Tidning nro 58
 12. 12 Bref från Paris. (Till F.A.T.) (Politiska fester.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 59
 13. 13 Bref från Paris. (Försök med elektrisk belysning. Teater. Republikanare och duellering.) X.
  Finlands Allmänna Tidning nro 60
 14. 14 Från Paris. (Till F.A.T.) (Frankrike och den tillämnade kongressen. Tysk och fransk konstutställning. Finska målarinnan Julia Stigzelius studerar. Spanska studenternas karneval. X.
  Finlands Allmänna Tidning nro 65
 15. 15 Från Paris. (Till F.A.T.) (Wåren och grönskan. Politiska partier.) X.
  Finlands Allmänna Tidning nro 74
 16. 16 Från Paris. (Till F.A.T.) (Politiska partierna. Finansiela ställningen.) X.
  Finlands Allmänna Tidning nro 75
 17. 17 Från Paris. (Till F.A.T.) (Teater. Olika republikanska partier.) X.
  Finlands Allmänna Tidning nro 78
 18. 18 Från Paris. (Till F.A.T.) (Fruktan för fredsbrott mellan Ryssland och England inverkat på finansiela förhållanden och på försonligheten mellan politiska partier. Utställningsarbeten.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 83
 19. 19 Från Paris. (Till F.A.T.) (Offentliga val hållas på söndagen. Mord teater.) X.
  Finlands Allmänna Tidning nro 94
 20. 20 Weldsutställningen i Paris. II. (Dess fullständigande.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 109