1. 1 Briggen Preciosa anländt från Rio. Manskapet hemsökts af gula febern
  Åbo Tidningar nro 42
 2. 2 Presiosa laiva Waasasta joutuu Turkkilaisten käsiin
  Suometar nro 52
 3. 3 En finsk handelsflotts i Svartahafvet.
  Finlands Allmänna Tidning nro 157
 4. 4 Carthagena 13 Aug. 1861. (Rättelse ang. briggen I:s Zink-beslag o. sjökort vid kapt. A:s emot:t.) L...s
  Åbo Underrättelser nro 103
 5. 5 (Wasa. Slagsmål å finska skeppet Orion i Toulons hamn. Marknaden.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 12
 6. 6 Myteriet å skeppet Australia
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro 2
 7. 7 Aino inlöpte till Cagliari
  Finlands Allmänna Tidning nro 30
 8. 8 Ångf. Alexander för storm och motvind inlupit i Ystad
  Hufvudstadsbladet nro 222
 9. 9 Omenskliga Finnar. Berättelse rörande en finsk skuta i Sundsvall
  Vasabladet nro 44
 10. 10 Mord å finska fartyget Victor i Barcelonas hamn
  Åbo Posten nro 11
 11. 11 Finska skonerten Axel upplagd i vinterkvarter i Sandhamn
  Helsingfors Dagblad nro 4
 12. 12 Uppmätning af finska fartyg i engelsk hamn
  Hufvudstadsbladet nro 220
 13. 13 Myteri å finskt fartyg i Köpenhamn
  Helsingfors nro 150
 14. 14 Myteri å finskt fartyg i Köpenhamn)
  Hufvudstadsbladet nro 151
 15. 15 Suomalainen laiva Condor, kapt. Nyberg, jäävuorien kesken matkalla Newyorkiin
  Oulun Lehti nro 31
 16. 16 Suom. parkkilaiva Condor, kapten Nyberg, jäävuorien keskellä
  Sanomia Turusta nro 83
 17. 17 (Ins.) (Från Malaga. Ang. finska fartygs mötebref) G.
  Åbo Underrättelser nro 29
 18. 18 Finländekt fartyg i fransk hamn. (Om behandlingen af skeppet Alku från Nystad i Rouen)
  Åbo Tidning nro 354
 19. 19 Generalguvernören anmodat länestyrelsen i Åbo anställa undersökning i anl. af notisen i N. Pr. om den orättvisa behandling tvenne sjömän från Åbo fått röna förnämligast i Riga
  Åbo Underrättelser nro 193
 20. 20 Fredsfest ombord å finskt fartyg i Cardiff. (Bref till H:fors Dagblad.) (Fest ombord å Åbobarken Snowdon i anl. af rysk. engelska Afganfrågans lösning på fredligt sätt)
  Helsingfors Dagblad nro 152