1. 1 Skonerten Henriette ankommit till Åbo från Skottland
  Åbo Tidningar nro 69
 2. 2 I Wasa hamn fartyg från utrikes ort
  Finlands Allmänna Tidning nro 165
 3. 3 Till Björneborgs hamn ankomna fartyg från utrikesort
  Finlands Allmänna Tidning nro 170
 4. 4 Småbref från Åbo. (Engelska ångaren Vine från Hull i Åbo) Juan
  Hufvudstadsbladet nro 254
 5. 5 Avellan: (Ett svenskt fartygs missöden i Finland; förklaring med anl. af berättelsen i Aftonbladet om finska tulltjenstemäns åtgärder vid bergningen af ett svenskt fartyg) Tullförvaltare i Borgå
  Helsingfors Dagblad nro 41
 6. 6 Ruotsin ja Norjan laivasto Helsingissä
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 61
 7. 7 Till Åbo, utrikes fartyg med last
  Finlands Allmänna Tidning nro 119
 8. 8 Sjöfart, utländskt fartyg
  Wiborgs Tidning nro 41
 9. 9 Ryska ångf. Storfursten Alexei på Päijäne
  Helsingfors Dagblad nro 258
 10. 10 Dykeribol. ångb. Neptun arb. med Norskt fartyget Solon
  Helsingfors Dagblad nro 287
 11. 11 Ang. Wiborgs guvernörsemb. vägran att belägga Norska skeppet Orpheus med seqvester
  Åbo Underrättelser nro 175
 12. 12 Borgå. (Öfverväld af tysk besättning å fartyget Die Eiche , rätte gång)
  Helsingfors Dagblad nro 213
 13. 13 Förmåner för spanska fartyg i finska hamnar
  Hufvudstadsbladet nro 150
 14. 14 Amerikalais laiva Oulun haminassa, miehetty neekereitä
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 25
 15. 15 (Kaskö. Exporten. Ångaren Sundsvalls resor. Skeppet Sofia från Nerpes repareras. Jernvägsfrågan. Laxfisket.) C.O.B.
  Vasabladet nro 14
 16. 16 Ett österrikiskt barkskepp ligger vid Sörnäs
  Dagens Nyheter nro 156
 17. 17 Portugisiskt fartyg ligger i Sörnäs
  Dagens Nyheter nro 160
 18. 18 Bergnings- och dykeri ångbåten Neva tillhörigt ett ryskt bolag, afgick till Reval; beskrifning öfver ångbåten
  Helsingfors Dagblad nro 249
 19. 19 Funderingar under Segelföreningens utfärd. (Snyggheten på de utländska fartygen vid Räfsö)
  Björneborgs Tidning nro 44
 20. 20 Pori. Suuri englantilainen laiva lastaa lankkuja
  Satakunta nro 72