1. 1 Toivotaan että Turun ja Pietarin väliä kulkevat laivat poikkeaisivat Uuran salmeen.
  Sanan Saattaja Wiipurista nro 22
 2. 2 Åbo. Om ångbåtscommunikationen emellan Åbo-Helsingfors och Reval)
  Åbo Underrättelser nro 48
 3. 3 Från Åbo: Murtajas tur till Petersburg; priset på smör och kreatur
  Helsingfors Tidningar nro 72
 4. 4 Transport. Ångfartyget Murtaja afgått för första gången till Petersburg
  Åbo Underrättelser nro 49
 5. 5 Helsingfors. (Ett bolag i S:t Petersburg kommer att öppna ångbåtsfart emellan nämda stad och Wiborg)
  Helsingfors Morgonblad nro 30
 6. 6 Finska ångfartygen i Petersburg
  Suomi nro 28
 7. 7 Finska ångfartygen i Petersburg
  Saima nro 28
 8. 8 Ett nytt ångf. Michael kommer i sommar att göra turer emellan Helsingfors, S:t Petersburg och Reval
  Åbo Tidningar nro 39
 9. 9 Helsingfors. (Jernångfartyget Wellamo begynner reguliära veckoturer emellan H:fors, Viborg och Petersburg)
  Finlands Allmänna Tidning nro 154
 10. 10 Ångfartyget Hengist gör direkt tur från Petersburg till Uleåborg
  Helsingfors Tidningar nro 42
 11. 11 Ångbåtarna hitkomma nästan utan passagerare ifrån Petersburg och Reval, men återvända i stället rikt lastade med utländningar
  Morgonbladet nro 64
 12. 12 Ångf. Murtaja öfverraskadt af vintern i Kronstadt
  Åbo Tidningar nro 91
 13. 13 Suomen laivat purjehtineet Wenäjän satamiin
  Suometar nro 3
 14. 14 Ångf. kommunikationen Åbo-St. Pbg
  Helsingfors Tidningar nro 32
 15. 15 Keisarin lahjoitus höyrylaiva-kulkua vasten Pietarin ja Tornion välillä
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 42
 16. 16 Höyrylaivain kulkua Turun-Pietarin välillä
  Suometar nro 17
 17. 17 Utdrag ur ett bref från ett fruntimmer som den 14 Juni reste på Furst Menschikoff till Reval. (klagomål)
  Wiborg nro 56
 18. 18 Ang. ångfartyget Wiborgs turer emellan S:t Petersburg och Helsingfors
  Wiborg nro 72
 19. 19 Ny ångbåt. (Bestäld af ett bolag i Finland och ämnad att gå mellan P:burg och Kronstadt)
  Finlands Allmänna Tidning nro 181
 20. 20 Om ångbåtskommunikation mellan Peterburg och Torneå) (Polemik mot Å.U.
  Helsingfors Tidningar nro 84