1. 1 Genom annons underrättas, att ångfartyget Michaels reseturer mellan Petersburg, Reval och Helsingfors inställas tillföljd af Fartygets fössäljning
  Helsingfors Tidningar nro 42
 2. 2 Wiborg. (Kommunikation emellan Wiborg S:t Petersburg, Helsingfors och Stockholm)
  Wiborg nro 37
 3. 3 Kustångbåtsfart H:fors-Åbo-Sthlm. Passtvånget
  Åbo Underrättelser nro 67
 4. 4 H-fors. (Ångf. förbindelsen mellan Sthlm o. P-burg)
  Helsingfors Dagblad nro 111
 5. 5 Om den reguliera ångb. förbindelsen mellan Stholm, Hfors o. Pburg
  Helsingfors Dagblad nro 136
 6. 6 Till red. af H:fors Dagbl. (I anl. af ref. i H.D. 14/II af ett i Stockholm af ingeniörsföreningen hållet möte rörande kommunikationsfrågan mellan Sverge o. Ryssland, rekommenderas Hangö ss. öfverfartsort) C.C.
  Helsingfors Dagblad nro 55
 7. 7 Direkt sjöfartsförbindelse mellan Sverige och Ryssland. (Andragande af juris kand. Frithiof Foss i Åbo.) (forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 62
 8. 8 Ångaren Torneå kommer att trafikera linjen Petersburg-Stockholm
  Helsingfors Dagblad nro 190
 9. 9 Ångbåtsförbindelsen mellan St. Petersburg-H:fors-Stockholm
  Helsingfors Dagblad nro 98
 10. 10 Ångb. turerna på Stockholm-St. Petersburg linien
  Hufvudstadsbladet nro 49
 11. 11 Liflig ångbåtstrafik mellan Sthlm o. Petersburg
  Finlands Allmänna Tidning nro 199
 12. 12 Åbo. (Ångbåtskommunikationerna: linjen Petersburg-Sthlm, P:burg-Torneå, Lübeck- Finland, trafiken med kustångarena.)
  Åbo Underrättelser nro 239
 13. 13 Murtaja har passerat på väg från Stockholm och Åbo till Petersburg, medförande en ångslup för Shacken af Persiens räkning
  Helsingfors Tidningar nro 40
 14. 14 Ångbåtstrafiken: P:burg-Åbo-Sthlm
  Helsingfors Dagblad nro 159
 15. 15 Om ångbåts kommunikationen mellan P.burg o. Stholm
  Helsingfors Dagblad nro 122
 16. 16 (Ins.) (Några ord i anl. af planen att förlägga ångb. Porthan på linjen Petersburg-Stockholm) En aktionär i Porthan
  Åbo Posten nro 232
 17. 17 H:fors d. 17 Juni. (Vid Sydfinska seglationsföreningens senaste samtr. i Hfors varit fråga om att skilja åt passagerare- och godstrafiken mellan Stockholm och Petersburg och låta hvardera ombesörjas af särskilda båtar)
  Helsingfors Dagblad nro 162
 18. 18 Till Allmänheten. (I anl. af artikel i H.T. n:o 21 om ångbåtsfarten emellan S:t Petersburg och Stockholm) Direktionen
  Helsingfors Tidningar nro 29