1. 1 (Ang. svenska ångb. turer) P-p.
  Vasabladet nro 18
 2. 2 H-fors. (Sjöfarten på Sverge)
  Finlands Allmänna Tidning nro 114
 3. 3 Postängaren Sofia, för drifts enl. telegram till Stockholm
  Helsingfors Dagblad nro 32
 4. 4 Postångaren Sofias andra resa. (Korresp. till Aftonbl. af Lemström) S.L:m
  Helsingfors Dagblad nro 33
 5. 5 En direkt ångbåtsförbindelse mellan Helsingfors och Stockholm anordnas af ett svenskt ångfartygsbolag
  Nya Pressen nro 111
 6. 6 Ångbåtstrafiken mellan Åland och Sverige
  Nya Pressen nro 314
 7. 7 Frågan om en vinterkommunikation mellan Wasa och Umeå
  Wasa Tidning nro 25
 8. 8 Den nya kommunikationslinien Wasa-Umeå
  Wasa Tidning nro 32
 9. 9 Ångbåtskommunikationen mellan Åbo och Stockholm
  Åbo Underrättelser nro 194
 10. 10 Vinterkommunikation mellan Åland och Stockholm
  Åbo Underrättelser nro 322
 11. 11 Föreslagen vintertrafik mellan Nykarleby och Ratan på svenska sidan.
  Österbottniska Posten nro 15
 12. 12 Det nya året. (Trafiken på Sverige)
  Helsingfors Dagblad nro 1
 13. 13 Mariehamn. Aktieteckning for en vinterångbåt.
  Helsingfors Dagblad nro 92
 14. 14 Till Red. af H.D. Ångbåtstrafiken mellan Sverge o. Finland. (Behofvet af kombination mellan ångbåtarnas ankomst- och tågenas afångstider i Åbo) En ångbåtsresande
  Helsingfors Dagblad nro 245
 15. 15 Från allmänheten. Vinterpostbåtarne. (Beträffande gripgåendets minimum.) Praktikant (Svar följer)
  Nya Pressen nro 73
 16. 16 Hango. Vintertrafiken på Sthm öppnad. Emigranter.
  Nya Pressen nro 310
 17. 17 Med anl. af en väckt fråga om vintertrafik mellan de yttre skåren l Nykarleby och Ratan på svenska sidan ha isforhållandena i de Bottniska förvattnen undersökts.
  Wasa Tidning nro 10
 18. 18 Ang. ångbåtstrafiken å linien Sthlm-Åbo-Hfors
  Helsingfors Dagblad nro 92
 19. 19 Suomi anl. t. Sthlm isfritt
  Åbo Underrättelser nro 46
 20. 20 Ångbåtskommunikation mellan Uleåborg och Sverge ångf. Bergelins och Thule
  Helsingfors Tidningar nro 149