1. 1 Bref fr. landsorten till kusin Karl i hufvudstaden. (Angbåtskomm. mellan Hfors och Åbo) Thekla
  Åbo Underrättelser nro 47
 2. 2 Åbo stads handel 1862. I. Trafiken med skärgården.
  Åbo Underrättelser nro 35
 3. 3 Åbo. (Trafiken på skärgården)
  Åbo Underrättelser nro 61
 4. 4 Åbo. ( Wilkas turer på Nådendal)
  Åbo Underrättelser nro 82
 5. 5 Ångf. Österbotten anländt fr. Björneborg
  Finlands Allmänna Tidning nro 105
 6. 6 Ett gammalt kommunikations förslag hvilket icke förtjenar att förgätas. (Om inrättandet af en ångbåtskommunikation mellan H:fors o. Ekenäs)
  Helsingfors Dagblad nro 162
 7. 7 Ångf. Porthans färd från Åbo till H:fors
  Helsingfors Tidningar nro 212
 8. 8 Åbo. (Ångbåtskommunikation med skärgården)
  Åbo Underrättelser nro 52
 9. 9 Åbo. (Inomskärs ångbåtsfarten.)
  Åbo Underrättelser nro 75
 10. 10 Frågan om kustångbåtsfart emellan H:fors och Åbo
  Helsingfors Dagblad nro 146
 11. 11 Höyryvenhe Samuel Owen kulkee Turusta Naantaliin
  Sanomia Turusta nro 27
 12. 12 Den nya inomskärsfarten
  Åbo Underrättelser nro 49
 13. 13 Ångb. kommunikationen emellan Åbo och Nådendal
  Åbo Underrättelser nro 65
 14. 14 Kustångbåtsfart
  Åbo Underrättelser nro 71
 15. 15 Wälment Förslag. (Om direkt sjöcommunication mellan ... norra ... nordstäderna i Finland) (Insändt)
  Åbo Tidningar nro 22
 16. 16 Anmälan. (Försök till regelbundna lägenhetens inrättande mellan Helsingfors och Åbo samt mellanliggande orter) John Julin
  Åbo Underrättelser nro 39
 17. 17 Wasa den 9 Oktober. (Behafvet af ångbåtskommunikation mellan städerna på Finlands vestra kust.)
  Åbo Underrättelser nro 81
 18. 18 Om ångfartyget Helsingfors första tur till Borgå under innevarande år, om fartygets inredning m.m.
  Borgå Tidning nro 42
 19. 19 Några reflexioner i anledning af den nu öppnade ångbåtskommunikationen emellan Norra och Södra Finland.
  Åbo Tidningar nro 47
 20. 20 Den Vest-finska Ångbåtslinien.
  Helsingfors Tidningar nro 31