1. 1 Vinterkommunikationen med Åland. (Referat om ett möte i Mariehamn ang. denna sak) Quidam
  Åbo Tidning nro 196
 2. 2 Ångaren Mariehamn undergått grundlig reparation
  Åbo Tidning nro 209
 3. 3 Från allmänheten. Ångaren Mariehamns (oregelbundna turer mellan Åland och fasta landet) -n-
  Åbo Underrättelser nro 57
 4. 4 Brefkort från Mariehamn. Ålands vinterkommunikation.
  Åbo Underrättelser nro 197
 5. 5 Ång. Åland kommer att underhålla vinterkommunikationen mellan Åland och fasta landet
  Åbo Underrättelser nro 324
 6. 6 Aktieteckning för en ångbåt mellan Åbo-Åland
  Åbo Underrättelser nro 278
 7. 7 Inbjudning t. aktieteckning å ny båt för linien Åbo-Åland
  Åbo Underrättelser nro 160
 8. 8 Åland ny ångb. för linien Åbo-Åland.
  Åbo Underrättelser nro 239
 9. 9 Om den nya ångb. Swen Dufva, bygd för linjen Åbo-Åland.
  Åbo Underrättelser nro 209
 10. 10 Ins.) (Anm. om ång. Ålands och Sven Dufvas oregelbundna turer mellan Åbo och Åland.
  Åbo Underrättelser nro 211
 11. 11 Korresp. (Mariehamn. Farleden till Åbo.) -ensis.
  Åbo Underrättelser nro 305
 12. 12 Ins.) (Frågor rörande ångb. Ålandsturer.
  Åbo Underrättelser nro 178
 13. 13 (Mariehamn. Postgången öfver Ålands haf. Några önskningsmål ang. ångbåtskommunikationer nästa sommar.) U.G.
  Åbo Underrättelser nro 136
 14. 14 Korresp. (Mariehamn. Ang. förbindelsen med fasta landet.) Anskaffande af ca fyrlykta.) U.G.
  Åbo Underrättelser nro 289
 15. 15 Korresp. (Mariehamn. Kommunikationen med fastlandet. Antalet jordbrukare på Åland) U.G.
  Åbo Underrättelser nro 344
 16. 16 (Ångbåtsfarten på Åland.) T...i
  Helsingfors Dagblad nro 127
 17. 17 Ångbåtsförbindelsen om vintern mellan Åland och fastlandet
  Åbo Tidning nro 143
 18. 18 Vinterkommunikationen emellan Åland och fasta landet.
  Åbo Tidning nro 246
 19. 19 Mariehamn. Sjöassuransföreningens för Åland bolagsstämma. Vinterkommunikation mellan finska fastlandet och Åland
  Nya Pressen nro 2
 20. 20 (Åland. Möte för fattandet af afgörande beslut i vinterkommunikationsfrågan. Mariehamn som ...) T-i.
  Helsingfors Dagblad nro 202