1. 1 Åbo. Ett ångbåtsbolag, som inköpt ångaren Mariehamn , har bildats.
  Åbo Underrättelser nro 112
 2. 2 Turku. Huutokaupalla myyty osakkeita Turku höyrylaivaosakeyhtiössä.
  Aura nro 125
 3. 3 Senaatti vahvistanut säännöt Una nimiselle höyrylaivaosakeyhtiölle
  Aura nro 149
 4. 4 Stadgar för ångfartygsbolaget Una faststälda.
  Finland nro 148
 5. 5 Höyrylaivaosakeyhtiö Unan säännöt vahvistetut.
  Päivän Uutiset nro 148
 6. 6 Turku. Osake Turku höyrylaivayhtiössä myyty
  Sanomia Turusta nro 40
 7. 7 Wasa. Ångbåtsbolaget Carl v. Linné
  Vasabladet nro 20
 8. 8 Wasa. Auktion å aktier i ångfartygsaktiebolaget Carl v. Linné
  Vasabladet nro 67
 9. 9 Kristinestad. Auktion å aktier i ångfartygsaktiebolaget Wega.
  Vasabladet nro 70
 10. 10 Åbo. Auktion å aktie i ångfartygsbolaget Turku
  Åbo Tidning nro 46
 11. 11 Åbo. Auktion å aktier i ångf.bolaget Turku
  Åbo Tidning nro 145
 12. 12 Åbo. Auktion å aktie i ångbåtsbolaget Turku
  Åbo Underrättelser nro 46
 13. 13 Nytt ångbåtsbolag i Lovisa.
  Östra Nyland nro 33
 14. 14 Stadfästelse å stadgar för Åbo skärgårdsaktiebolag.
  Nya Pressen nro 197
 15. 15 l osake höyrylaivaosakeyhtiössä Turku myyty.
  Sanomia Turusta nro 241
 16. 16 Aktieteckning för ångslup å Runsalalinien.
  Åbo Underrättelser nro 64
 17. 17 Salo. ångbåtsbolags nya båt Nystad
  Åbo Underrättelser nro 156
 18. 18 Kexholm. Wilanderska lampor användas vid gatubelysningen. Angbåtsbolag bildas för linjen Kexholm-Räisälä. Ett annat ångb.bolag för linjen P-burg-Sordavala.
  Östra Finland nro 1
 19. 19 Priset på aktierna i Satakunta Ångbåts Aktiebolag
  Björneborgs Tidning nro 42
 20. 20 Oulu. Vellamo laivan osakkaitten kokous.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 7