1. 1 Med anl. af Å.U:S yttranden om Österb. ångf.bol. station.
  Björneborgs Tidning nro 14
 2. 2 Österbottniska ångfartygsbolagets sammantr. i Åbo.
  Finlands Allmänna Tidning nro 60
 3. 3 Öfverstyrelsen för lots- och båkinrättningens meddel. i anl. af anm. vid Österb. Ångb.bol. stäm.
  Finlands Allmänna Tidning nro 139
 4. 4 Österbottniska ångf.bol. stämma yttran den af kområdet Julin.
  Finlands Allmänna Tidning nro 140
 5. 5 Lönegren, K.J.: (Ins.) Åbo Undr. o. Österb. ångf.bol.
  Helsingfors Tidningar nro 46
 6. 6 Till herr K.J. Lönegren. (Med anl. af art. i H.T. n:o 46 om Österb. ångf.bol. stämma.) J.W. Lillja.
  Helsingfors Tidningar nro 49
 7. 7 Candelin, Leon: (Anh. om pl.) Till hr. J.W. Lillja. (Om bol:stäm. med Österb. ångf.bol.)
  Helsingfors Tidningar nro 58
 8. 8 Candelin, Leon: Till herr J.W. Lillja. (Med anl. af yttranden uti n:o 65 af Å.U. ang. Österb. ångfb.stäm.)
  Helsingfors Tidningar nro 73
 9. 9 Veckans krönika. (Österb. ångf.bol. direkt.)
  Papperslyktan nro 12
 10. 10 Pohjanmaalaisen höyrylaiva-seuran kokous
  Sanomia Turusta nro 10
 11. 11 Pohjanm. höyrylaivaseuran johtokunnan jäseniksi valittiin
  Sanomia Turusta nro 12
 12. 12 Hjul eller propell-ångfartyg. (Österb. ångf.bol. stäm.)
  Åbo Underrättelser nro 22
 13. 13 Österb. ångf.bol. stäm: d. 4 mars 1861.
  Åbo Underrättelser nro 27
 14. 14 Österb. ångf.bol. samtr. d. 5 Mars.
  Åbo Underrättelser nro 28
 15. 15 Med anl. af F.A.T:s i n:o 60 om Österb. ångf.bol. stäm.
  Åbo Underrättelser nro 32
 16. 16 Åbo. (Österb. ångf.bol. stäm. val.)
  Åbo Underrättelser nro 32
 17. 17 Lillja, J.W.: (Med anl. af konsul Leon Candelins art. i H.T. n:o 58 ang. Österb. ångf.bol. stämma i Åbo d. 4 o. 5 mars.)
  Åbo Underrättelser nro 65
 18. 18 B:borg. (Österbottniska ångf.bolagets stora bolagsstämma.)
  Björneborgs Tidning nro 10
 19. 19 Österbottniska ångfartygsbolaget.
  Björneborgs Tidning nro 34
 20. 20 Österbottniska ångfartygsbolaget. F. d. red. för Hfors Tidn.
  Helsingfors Tidningar nro 71