1. 1 Turku. Höyrylaiva-osakeyhtiö Åland in kokous.
  Sanomia Turusta nro 21
 2. 2 Åbo. Aktier i ångbåtsaktieblgt Åland försålda.
  Åbo Posten nro 96
 3. 3 Hfors. Aktieägarnes i ångbåtsbolaget Åland samtr.
  Folkwännen nro 69
 4. 4 Åbo. Auktion å aktier i ångfartygsaktiebolaget Åland
  Åbo Tidning nro 89
 5. 5 Åbo. Auktion å aktier i ångfartygsbol. Åland
  Åbo Tidning nro 133
 6. 6 Åbo. Auktion å aktier i ångfartyget Åland
  Åbo Tidning nro 190
 7. 7 Åbo. Aktier i ångbåtsbolaget Åland såldes
  Åbo Underrättelser nro 305
 8. 8 Åbo. Aktie i ångbåtsbolagets Åland försälts.
  Åbo Tidning nro 234
 9. 9 Åbo. Aktier i ångbåtsbolaget Åland ha försålts.
  Åbo Underrättelser nro 234
 10. 10 Ångbåtsbolaget Ålands bolagsstämma.
  Hufvudstadsbladet nro 69
 11. 11 Åbo. Auktion å aktie i ångbolaget Åland
  Åbo Tidning nro 145
 12. 12 Åbo. Auktion å aktie i ångb. Åland
  Åbo Underrättelser nro 146
 13. 13 l osake höyrylaivaosakeyhtiössä Åland myyty turussa.
  Sanomia Turusta nro 241
 14. 14 Turku. Arvopapereiden huutokaupassa 5 p. toukok. myytiin höyrylaivaosakeyhtiö Ålandin osake.
  Sanomia Turusta nro 105
 15. 15 Aktier i ångfartygsaktiebolaget Åland försåldes d. 14 okt. i Åbo.
  Åbo Tidning nro 280
 16. 16 Ångaren Mariehamn i Åbo öfvergått tillnågra af Ålands ångbåtsbolags aktionärer
  Åbo Underrättelser nro 147
 17. 17 Osake Åland höyrylaivayhtiössä on myyty.
  Sanomia Turusta nro 97
 18. 18 Åbo. Auktion å aktier ångbåtsblget Åland
  Åbo Underrättelser nro 112
 19. 19 Åbo. Auktion å aktier i Ångbåtsaktiebolaget Åland.
  Åbo Posten nro 163
 20. 20 Åbo. Auktion å aktier i ångfartygsaktiebolaget Åland
  Åbo Tidning nro 143