1. 1 Aktiesamling i Åbo till en ångbåts inrättning
  Helsingfors Tidningar nro 5
 2. 2 Ang. aktieteckningen till det i Åbo tillämnar .. ångfartyg
  Helsingfors Tidningar nro 41
 3. 3 Aktieteckning för ett nytt ... i Åbo
  Helsingfors Tidningar nro 43
 4. 4 Årsberättelse af Finska Ångfartygsbolagets Direction.
  Åbo Underrättelser nro 24
 5. 5 (Insändt) (Ångbåts-bolags Directionens beståmmanden om resorna emellan Åbo & Helsingfors underkastas granskning.) W.
  Helsingfors Morgonblad nro 32
 6. 6 Årsberättelse afgifven den 4. (16) Mars 1840 vid ordinarie Bolagsstämma med delegarne af Åbo Ångfartygsbolag.
  Finlands Allmänna Tidning nro 75
 7. 7 Årsberättelse, af gifven den 4 (16) Mars 1840 vid ordinarie bolagsstämma med delegarne af Åbo Ångfartygsbolag.
  Åbo Tidningar nro 23
 8. 8 Rörande Åbo Ångfartygs-Bolag. (Insändt)
  Åbo Tidningar nro 78
 9. 9 Åkerman, C., Kingelin, A., Boije, A., Arnell, L.: Årsberättelse. Afgifven den 7 (19) Mars 1841 vid ordinari bolagsstämma med delägarne af Åbo Ångfartygsbolag.
  Finlands Allmänna Tidning nro 75
 10. 10 Åbo. Årsberättelse af den 7/19 Mars 1841 vid ordinarie bolagsstämma med delegarne af Åbo Ångfartygsbolag.
  Åbo Tidningar nro 23
 11. 11 Åbo. (aktieteckning till ett ångfartyg af 16 å 20 hästars kraft, börjad i dessa dagar.)
  Åbo Tidningar nro 44
 12. 12 Årsberättelse afgifven den 5 (17) Mars 1842 vid ordinarie bolagsstämma med delägarne af Åbo Ångfartygsbolag.
  Finlands Allmänna Tidning nro 74
 13. 13 En korrespondent i H.T. framkastar den suppositionen att Ångfartygsdirektionen gerna begagnat karantänen ss. anledning att inställa turerna på S:holm, hvilka under nuvarande högst försvårade trafik troligen gifvit förlust och icke vinst.
  Åbo Underrättelser nro 45
 14. 14 Notis om Ångfartygs-Bolaget Åbo
  Helsingfors Morgonblad nro 30
 15. 15 Årsberättelse afgifven den 17 Mars 1842, vid ordinarie bolagsstämma med delägarne af Åbo Ångfartygsbolag.
  Helsingfors Tidningar nro 24
 16. 16 Årsberättelse af gifven d. 5 mars 1842 vid ordinarie bolagsstämma med delägare af Åbo Ångfartygsbolag.
  Åbo Underrättelser nro 22
 17. 17 Åbo. Årsberättelse, afgifven den 4 (16) Mars 1843 vid ordinarie bolagsstämma med delegarene af Åbo Ångfartygs-Bolag.
  Finlands Allmänna Tidning nro 68
 18. 18 Åbo. (Data, meddelade ur Åbo Ångfartygs bolags Årsberättelse)
  Helsingfors Morgonblad nro 24
 19. 19 Åbo. Årsberättelse afgifven d. 4 (16) Mars 1843 vid ordinarie bolagsstämma med delägarena af Åbo Ångfartygsbolag.
  Åbo Tidningar nro 22
 20. 20 Årsberättelse afgifven den 4 (6) Mars 1843, vid Ordinarie bolagsstämma med delägarena af Åbo Ångfartygs-bolag.
  Åbo Underrättelser nro 23