1. 1 Åbo. (Ångskonerten Uleåborg köpes af ett bolag)
  Åbo Tidningar nro 38
 2. 2 Actie-teckning å Ångskonerten Uleåborg; ändamålet är att underhålla communikation med Finlands norra trakter.
  Åbo Underrättelser nro 38
 3. 3 Om ångf. Uleåborgs oregelbundna turer
  Helsingfors Tidningar nro 83
 4. 4 Årsberättelse afgifven den 20 Mars 1843 vid allmän bolagsstämma med delägarne i Ångfartyget Uleåborgs Bolag.
  Åbo Tidningar nro 24
 5. 5 Ångfartyget Uleåborgs påstötning mellan Wasa och Jakobsstad; dess reparation vid Åbo skeppshvarf.
  Åbo Tidningar nro 51
 6. 6 Åbo Underrättelsers meddelande ang. ångf. Uleåborgs försäljning
  Helsingfors Tidningar nro 54
 7. 7 Om ångf. Uleåborgs bolags upplösning
  Helsingfors Tidningar nro 90
 8. 8 Åbo. (Ångfartyget Uleåborg försåldt å auktion)
  Åbo Tidningar nro 47
 9. 9 Åbo. (Ångfart. Uleåborg försåldt)
  Åbo Underrättelser nro 47
 10. 10 Åbo. (Ångskonerten Uleåborgs namnförändring, dess turer)
  Åbo Underrättelser nro 55
 11. 11 Höyryalus-yhtiö Oulussa.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 31
 12. 12 Medd.) (Uleåborgs Kustångfartygs Aktiebolags stämma
  Uleåborgs Tidning nro 16
 13. 13 Uleåborg. Delegares i ångb. Uleåborgs möte.
  Uleåborgs Tidning nro 11
 14. 14 Oulun höyrylaivaosakeyhtiö.
  Oulun Lehti nro 21
 15. 15 Oulu. Oulun höyrylaivayhtiön osakkeita myyty.
  Oulun Ilmoituslehti nro 14
 16. 16 I anl. af att auktionen på ångfartyget Uleåborg uppskjutits.
  Åbo Tidningar nro 67
 17. 17 Ångskonerten Uleåborg. (Ett bolag, grundat på aktier för inköpandet af ofvannämnda fartyg; ändamålet är att underhålla en ständig sjöcommunikation med Finlands norra trakter)
  Helsingfors Tidningar nro 39
 18. 18 Årsberättelse, afgifven den 20 Mars 1843 vid allmän bolagsstämma med delägarena i Ångfartyget Uleåborgs Bolag.
  Wasa Tidning nro 15
 19. 19 Delägarnes i ångf. Uleåborgs bolag årsberättelse
  Helsingfors Tidningar nro 29
 20. 20 Om försäljningen af ångf. Uleåborg och reflexioner i anl. häraf.
  Helsingfors Tidningar nro 48