1. 1 Höyryl.osakeyhtiö Lounais-Suomen yhtiökokous Uudessakaupungissa.
  Lounas nro 92
 2. 2 Höyrylaivaosakeyhtiö Lounais-Suomen kokous Uudessakaupungissa.
  Aura nro 2
 3. 3 Uusikaupunki. Höyrylaiva osakeyhtiö Lounais-Suomen wuosikokous
  Aura nro 296
 4. 4 Nystad. Det nybildade ångbåtsaktiebolagets samtr.
  Björneborgs Tidning nro 16
 5. 5 Höyryl.osakeyhtiö Lounais-Suomen yhtiökokous Uudessakaupungissa
  Päivän Uutiset nro 104
 6. 6 Korresp. till Å.T. (Nystad. Bolagsstämma med aktionärerna i ångbåtsaktiebolaget Lounais-Suomi)
  Åbo Tidning nro 351