1. 1 Ångb.bolaget Gustaf Wasa bol. stämma å dividend utdelning.
  Vasabladet nro 13
 2. 2 Korrespondens. (Wasa. Aktiebolaget Gustaf Wasas sammanträde) Ansas
  Morgonbladet nro 71
 3. 3 Korrespondens. (Wasa. Ångf. Gustaf Wasas dividend) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 78
 4. 4 Wasa. Ångfartygsaktiebigt Gustaf Wasas sammantr.
  Vasabladet nro 26
 5. 5 Wasa. Auktion å aktier i Ångfartygsaktiebol. Gustaf Wasa.
  Finland nro 104
 6. 6 Waasa. Waasan höyrylaivaosakeyhtiön osakkeita myyty.
  Waasan Lehti nro 35
 7. 7 Wasa. Aktier i ångf. Gustaf Wasa försålda.
  Wasa Tidning nro 43
 8. 8 Aktiebolaget Gustaf Vasas delegare sammanträdde i Vasa 9 mars.
  Wasa Tidning nro 43
 9. 9 Korresp. (Wasa. Ångb.bolaget Gustaf Wasas dividend.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 79
 10. 10 Wasa. Ångfartygsaktiebolagets Gustaf Wasa årsmöte.
  Åbo Underrättelser nro 86
 11. 11 Waasa. Osakehuutokaupassa myyty höyrylaiva Gustaf Waasan osakkeita.
  Waasan Lehti nro 30
 12. 12 Wasa. Aktier i ångfartygsaktiebol. Gustaf Wasa sålda.
  Wasa Tidning nro 135