1. 1 Korresp. (Wasa Ängbåtsbolag) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 11
 2. 2 (Korr.) (Wasa. Nytt redderi: Wasa ångfartygsaktiebolag ) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 88
 3. 3 Wasa ångf.aktieb. vinst utdel. å byggandet af ett ångfartyg
  Vasabladet nro 11
 4. 4 Waasa. Höyrylaivaosakeyhtiö Wegan osakkeita myyty
  Waasan Lehti nro 35
 5. 5 Aktie i Wasa ångfartygsaktiebolag försålts.
  Vasabladet nro 76
 6. 6 Wasa. Ångfartygsaktiebolaget Vega
  Vasabladet nro 20
 7. 7 Wasa. Auktion å aktie i Wasa ångfartygsaktiebolag
  Vasabladet nro 36
 8. 8 Wasa. Auktion å aktier i ångfartygsaktiebolaget Vega.
  Vasabladet nro 67
 9. 9 Wasa. Auktion å aktier i Wasa ångfartygsaktiebolag
  Vasabladet nro 67
 10. 10 Kristinestad. Auktion å aktier i Wasa ångfartygsaktiebolag
  Vasabladet nro 70
 11. 11 Vasa fartygsbolag bildas.
  Vasabladet nro 83
 12. 12 Vasa ångfartygs aktiebolags stämma 12 mars.
  Wasa Tidning nro 42
 13. 13 Vasa fartygsbolag bildas.
  Wasa Tidning nro 155
 14. 14 Waasan höyrylaivaosakeyhtiön voittorahat.
  Pohjalainen nro 27
 15. 15 (Korr.) (Wasa. Vasa ångf. aktieb.årstämma. Magistratens påbud att rappa eller brädbeslå byggnader. Första fjäriln d. 24 febr. Studentkatalogen. Tidningstaxan. + Kamreraren J.E. Lindberg d. 4 Mars.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 42
 16. 16 Korresp. (Vasa Ångbåtsbolag) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 72
 17. 17 Korresp. (Wasa. Om utvidgandet af Wasa ångf.bolags verksamhet) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 220
 18. 18 Wasa bref. (Wasa ångfartygsbolag) 1,1,1.
  Hufvudstadsbladet nro 63
 19. 19 (Korresp.) (Wasa Dividend å ångaren Wasas aktier) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 279
 20. 20 Wasa. Wasa ångfartygsaktiebolag hade sammanträde.
  Morgonbladet nro 60