1. 1 Wasa-Nordsjöångfartygsaktiebolags nya aktier.
  Vasabladet nro 12
 2. 2 Ny ångbåt bestäld för Wasa-Nordsjö Ångbåts-aktiebolags räkning.
  Vasabladet nro 22
 3. 3 Korrespondens. (Wasa. Wasa-Nordsjöångfartygsaktiebolagets stämma.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 64
 4. 4 Vasa-Nordsjö ångb.bolagets årsstämma o. dividenutdelning
  Vasabladet nro 13
 5. 5 (Korr.) Vasa. (Wasa-Nordsjöångfartygsaktiebolags bolagsstämma) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 71
 6. 6 Wasa Nordsjö ångf. aktiebolags ångare Fennias årsvinst.
  Folkwännen nro 14
 7. 7 Korresp. (Vasa. Wasa-Nordsjöångfartygsaktiebolagsstämma.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 71
 8. 8 Wasa-Nordsjö ångbåts aktiebolags dividendutdelning.
  Vasabladet nro 23
 9. 9 Korresp. (Wasa. Wasa-Nordsjö ångbåtsbolags möte) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 66
 10. 10 Korresp. (Wasa. Wasa Nordsjöbolagsstämma.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 77
 11. 11 Wasa Nordsjö ångfartygsaktiebolags stämma
  Helsingfors Dagblad nro 4
 12. 12 Waasan Pohjanmeren höyryalus-osakeyhtiön uusi laiva.
  Waasan Lehti nro 1
 13. 13 Wasa-Nordsjö ångbåts-aktieblg, nya ångbåt Patria
  Wasa Tidning nro 49
 14. 14 Aktionärernes i Wasa-Nordsjöångbåtsaktiebolags samtr.
  Morgonbladet nro 295
 15. 15 Wasa Nordsjö aktiebolag utdelar 10 % vinst.
  Wasa Tidning nro 37
 16. 16 (Wasa. Auktion å aktier i Wasa-Nordsjöångfartygsaktiebolag.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 316
 17. 17 Auktion å aktier i Wasa Nordsjöångfartygsaktiebolag
  Vasabladet nro 34
 18. 18 Beskrifning öfver Wasa-Nordsjö ångbåtsaktiebolagets nya ångare Clio
  Åbo Underrättelser nro 149
 19. 19 Wasa. Aktier i Wasa Nordsjö ångbåtsaktiebolag försålts.
  Vasabladet nro 76
 20. 20 Ett märkligt tilltag. (Haverifördelningen för Wasa-Nordsjö bolagets ångare Patria) (Polem. följer)
  Åbo Tidning nro 239