1. 1 Trångsunds bogserångbåts aktiebolag bildats i Wiborg.
  Östra Finland nro 114
 2. 2 Stadgar stadfäst d. 22 febr. för Trångsunds bokserångb:aktiebolag
  Wiborgs Tidning nro 30
 3. 3 Trångsunds bogserångbåts-aktiebolags verksamhet.
  Östra Finland nro 25
 4. 4 Auktion å aktier i Trångsunds bogserångbåtsaktiebolag i Wiborg
  Östra Finland nro 22
 5. 5 Wiborg. Aktier i Trångsunds bogserångbåtsaktiebolag sålda
  Östra Finland nro 93
 6. 6 Viborg. Auktion å aktier i Trångsunds bogserångbåts aktiebolag.
  Östra Finland nro 254
 7. 7 Trångsunds bogserångbåtsaktiebolags stämma i Wiborg
  Östra Finland nro 52
 8. 8 Wiborg. Aktier i Trångsunds bogserångbåtsaktiebolag såldes.
  Östra Finland nro 235