1. 1 Ett bolag under bildning för åstadkommande af förbindelse emellan Sverige o. Hangö
  Helsingfors Dagblad nro 347
 2. 2 Lindberg, A.: (Rörande transitoångfartygsbolaget har ingått i H.D. en origtig notis ang. hyrandet af ångbåt för linjen Hangö-Stockholm)
  Helsingfors Dagblad nro 339
 3. 3 Transitoångf.bolaget förhyrt ångbåt för trafiken Hangö-Sthlm
  Helsingfors Dagblad nro 340
 4. 4 Transitoångb.bolagets nya ångb. Express II.
  Helsingfors Dagblad nro 264
 5. 5 Transito-trafikbolagets ångfartyg Express II.
  Helsingfors Dagblad nro 334
 6. 6 Arbetet å finska transitoångb.aktiebolagets nya båt Express n:o 2
  Åbo Posten nro 236
 7. 7 Finska transitoångfartygsbolagets konkurs.
  Helsingfors Dagblad nro 316
 8. 8 Direktören för finska transitoångb:bol. A.F. Lindberg har till svenska regeringen ingifvit följande skrift
  Morgonbladet nro 71
 9. 9 Finska transitoångfartygsbolagets uppkomst och ställning
  Morgonbladet nro 281
 10. 10 Bolag bildas för ångbåtslinjen Hangö-Stockholm.
  Helsingfors Dagblad nro 172
 11. 11 Finska transitoångf.bolaget förhyr ångf. Hangö för att underhålla vinterkommunikation med Sverge
  Helsingfors Dagblad nro 258
 12. 12 Till red. af H:fors Dagbl. (Med anl. af en notis i H.D. 21/X om att Finska Transito-Ångbåts-Aktiebolaget anhållit om lån af staten.) A.A.F.L.
  Helsingfors Dagblad nro 290
 13. 13 Transitoångbåtsaktiebolaget för underhållandet af vintertrafiken mellan Hangö och Sverige
  Helsingfors Dagblad nro 25
 14. 14 Lindberg, A.A.F.: Till Red. af H.D. (Med anl. af notisen i gårdagens H.D. att regeringen efterskänkt Finska transito ångb.aktiebolaget afdrag för försummade resor.) (Lindberg, A.A.F., bolagets direktör)
  Helsingfors Dagblad nro 83
 15. 15 Transitoångfartygsaktiebolagets konkurs
  Morgonbladet nro 269
 16. 16 Transito ångbåtstrafikaktiebolagets stämma i H:fors
  Helsingfors Dagblad nro 227
 17. 17 Transitoångfartygsbolagets statslån
  Helsingfors Dagblad nro 287