1. 1 Sundsvall-Wasa ångbåtsbolaget.
  Vasabladet nro 32
 2. 2 Finskt-svenskt ångfartygsbolag, aktieteckning i Wasa, bolagsstämma i Sundsvall.
  Vasabladet nro 40
 3. 3 Sundsvall-Wasa ångf.aktiebolags dividendutdelning.
  Vasabladet nro 23
 4. 4 Boström, L., m.fl.: Sundsvall-Wasa ångfartygsaktiebolag. (Berättelse öfver verkstäld granskning af Sundsvall-Wasa ångfartygsaktiebolags räkenskaper för år 1882.)
  Vasabladet nro 33
 5. 5 Auktion å aktier i Sundsvall-Wasa ångfartygsaktiebolag
  Vasabladet nro 34
 6. 6 Aktier i Sundsvall-Wasa ångfartygsaktiebolag försålda i Sthlm.
  Wasa Tidning nro 138
 7. 7 Vasa. Auktion å aktier i Sundsvalls-Vasa ångfartygsaktiebolag.
  Finland nro 104
 8. 8 Sundswallissa myyty Sundsvall-Waasan höyrylaivayhtiön osakkeita.
  Waasan Lehti nro 69
 9. 9 Wasa. Aktie i Sundsvalls ångfartygsbolag försålts.
  Vasabladet nro 76
 10. 10 Sundsvalls-Vasa ångfartygs aktiebolags ställning år 1886.
  Wasa Tidning nro 32
 11. 11 (Wasa. Auktion å aktie i Sundsvall-Wasa ångfartygsaktiebolag.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 316
 12. 12 Delegarne i Sundsvall-Wasa ångfartygsaktiebolag voro sammankallade till bolagsstämma i Sundsvall.
  Wasa Tidning nro 31
 13. 13 Waasa. Wasa-Sundsvallin höyrylaivaosakeyhtiön osakkeita myyty.
  Waasan Lehti nro 35
 14. 14 Wasa. Aktier i Sundsvall-Wasa ångfartygsaktiebolag försålts
  Vasabladet nro 76
 15. 15 Vild konkurrens mellan ett finskt och ett svenskt ångfartygsbolag, linien Wasa- Sundsvall, enl. Hernösands-Posten.
  Wasa Tidning nro 80
 16. 16 Auktion å aktier i Sundsvall-Vasa ångf.bolag, i Vasa ångf.bolag, i Vasa kustångf.- bolag, i bolaget Vega.
  Wasa Tidning nro 162