1. 1 Korr.) (Sordavala, nytt ångb.bolag för linien Petersburg Sordavala.
  Östra Finland nro 16
 2. 2 Sortavalan höyrylaivaosakeyht:n kokous
  Laatokka nro 5
 3. 3 Sortavala. Höyrylaiva-yhdistys perustettu.
  Laatokka nro 1
 4. 4 Wickström, C.: Ote Sortavalan höyrylaivaosakeyhtiön vuosikertomuksesta.
  Laatokka nro 7
 5. 5 Sordavala. Aktionärerna i ångfartygsbolaget sammanträdde.
  Nya Pressen nro 35
 6. 6 Sortavalan Höyrylaivaosakeyhtiön kokous.
  Laatokka nro 5
 7. 7 Sordavala angfartygsaktiebolag.
  Wiborgsbladet nro 21
 8. 8 Sortavalan Höyrylaivaosakeyhtiön vuosikokous.
  Laatokka nro 13
 9. 9 Sordavala ångbåtsbolag utdelat vinst.
  Östra Finland nro 40
 10. 10 Sortavalan höyrylaivayhtiön kokous
  Laatokka nro 78
 11. 11 Sortavalan höyrylaivaosakeyhtiön vuosikokous
  Laatokka nro 13
 12. 12 Sortavalan Höyrylaivaosakeyhtiön vuosikokous
  Wiipurin Sanomat nro 39