1. 1 skärgårdstrafikaktiebolagets bolagsstämma d. 22 febr.
  Hufvudstadsbladet nro 45
 2. 2 Skärgårds-Trafikaktiebolagets nya ångb. Lotta Svärd
  Hufvudstadsbladet nro 120
 3. 3 Skärgårdstrafik aktiebolagets stämma
  Helsingfors Dagblad nro 267
 4. 4 Till red. af Hufvbl. (Några ord med anl. af angreppet emot Skärgårdstrafik aktiebolaget och dess sätt att bedrifva trafiken.)
  Hufvudstadsbladet nro 171
 5. 5 Turlista för skärgårdstrafikaktieb.båtar
  Helsingfors Dagblad nro 102
 6. 6 Val af direktör för Skärgårdstrafik-aktiebolaget.
  Hufvudstadsbladet nro 4
 7. 7 Skärgårdstrafikaktiebolagets verkställande direktör
  Hufvudstadsbladet nro 12
 8. 8 Hfors. Auktion å aktie i Helsingfors ångfartygs-aktiebolag.
  Hufvudstadsbladet nro 32
 9. 9 Till red. af N. Pr. (Vädjande till dir. för Skärgårdstrafikaktiebolaget ang. ångb. Löjtnant Zidéns turer) Passagerare
  Nya Pressen nro 178
 10. 10 Skärgårdstrafikaktiebolaget försålt ångbåt.
  Helsingfors Dagblad nro 44
 11. 11 Hfors. Auktion å aktier i Skärgårdstrafikaktiebolaget.
  Nya Pressen nro 333
 12. 12 H-fors. Skärgårdstrafikaktiebolagets verksamhet och tillgångar
  Lördagsqvällen nro 30
 13. 13 Skärgårdstrafik aktiebolagets stämma) (dagen icke utsatt
  Helsingfors Dagblad nro 46
 14. 14 Sjöblom, F.J.F.: Till red. af H. Dagbl. (Ang. skärgårdstraf.akt.bol:s projekt till ordnad ångbåtslägenhet i skärgården.)
  Helsingfors Dagblad nro 96
 15. 15 Skärgårdstrafikbolagets nya ångb. Adlercreutz
  Helsingfors Dagblad nro 199
 16. 16 Skärgårdstrafikaktiebolagets ångb. Thyra och Thor i olag.
  Helsingfors Dagblad nro 215
 17. 17 H:fors skärgårds-ångbåts-aktiebolag inköpt ny ångb.
  Hufvudstadsbladet nro 42
 18. 18 Till red. af Hfors. Huru bedrifver Skärgårdstrafikaktiebolaget sin trafik? (Anm. mot ångb. Lotta Svärds turer) En abonent
  Helsingfors nro 200
 19. 19 Resultatet af skärgårdstrafikaktiebolagets verksamhet år 1884.
  Helsingfors Dagblad nro 57
 20. 20 H-fors. Skärgårdstrafikaktiebolagets verksamhet och tillgångar
  Lördagskvällen nro 30