1. 1 Kuopio. (Tvenne delägare i ångf.bolaget afrest till Sverige för att upphandla machin till nyt ångf.)
  Kuopio Tidning nro 42
 2. 2 Till red. af H.T. Bref till Fr. Leopoldine (Kuopio ångfartygs bolag) S.
  Kuopio Tidning nro 21
 3. 3 Kuopio ångbåtsbolag annonserar sina turer.
  Borgå Tidning nro 39
 4. 4 (Inf. på begäran) Till Mbis Redaktör. (Ang. Kuopio Ångbåts-Bolags taxor) Delägare i Kuopio Ångbåts-Bolag
  Kuopio Tidning nro 23
 5. 5 Kuopio. (Företagsamhet hos Kuopio ångbåtsbolag.)
  Kuopio Tidning nro 42
 6. 6 Kuopio ångb.bol.båtars vinter hamnar.
  Kuopio Tidning nro 45
 7. 7 Nytt ångb.bolag i Kuopio.
  Helsingfors Posten nro 8
 8. 8 Kuopio. Uusi höyrylaiva-yhtiö
  Tapio nro 7
 9. 9 Höyrylaiva-yhtiöt Kuopiossa
  Tapio nro 9
 10. 10 Kuopion höyrylaivaosakeyht:n voitto.
  Tapio nro 18
 11. 11 Kuopion laivaosakeyhtiön tulot.
  Savo nro 19
 12. 12 Kuopion laivaosakeyhtiö anhållit om fastställelse af stadgar.
  Helsingfors Dagblad nro 76
 13. 13 Kuopio fartygsaktiebolag anhållit om fastställelse af stadgar.
  Nya Pressen nro 182
 14. 14 Kuopion höyrylaiva-osakeyhtiö
  Savo nro 30
 15. 15 Kuopion höyrylaiva-osakeyhtiön säännöt vahvistettu.
  Savo nro 84
 16. 16 Kuopion höyrylaivaosakeyhtiö
  Tapio nro 21
 17. 17 Savo ångbåtsaktiebolag i Kuopio anh. om fastställelse af stadgor.
  Nya Pressen nro 53
 18. 18 Kuopion höyrylaivaosakeyhtiö
  Savo nro 36
 19. 19 Kuopio. Höyrylaivayhtiö Saiman yhtiökokous
  Savo-Karjala nro 20
 20. 20 Nytt ångbåtsbolag bildas i Kuopio
  Finland nro 45