1. 1 Auktion å aktier i H:fors Ångfartygsaktiebolag.
  Finland nro 29
 2. 2 Hfors Ångfartygs aktiebolags aktier såldes å fondbörsauktion
  Hufvudstadsbladet nro 103
 3. 3 Stadgar för Hfors nya ångfartygs aktiebolag Faststälda.
  Hufvudstadsbladet nro 133
 4. 4 Helsingin uuden höyrylaivaosakeyhtiön säännöt vahvistetut.
  Uusi Suometar nro 133
 5. 5 Hfors ångf. aktiebolagets förtjänst under året
  Folkwännen nro 60
 6. 6 Om fastställelse af stadgar för Helsingfors kustångbåtsaktiebolag har anhållits
  Finland nro 131
 7. 7 H-fors ångf. bolags nya båtar, Helsingfors o. Storfursten
  Helsingfors Dagblad nro 66
 8. 8 Faststälda stadgar för ett ångf. aktiebolag i Hfors för assessor K. Kjöllerfeld
  Helsingfors Dagblad nro 85
 9. 9 Stadgar för Hfors nya ångfartygsaktiebolag faststälda.
  Nya Pressen nro 132
 10. 10 Hfors ångfartygsaktiebolags ansökan om förändring af bolagets stadgar.
  Nya Pressen nro 123
 11. 11 Ett nytt ångbåtsbolag bildas i Helsingfors.
  Nya Pressen nro 272