1. 1 Medd. från allmänheten. Finska ångfartygsaktiebolagets frakter. L.K.
  Nya Pressen nro 333
 2. 2 Helsingfors-bref. (Finska ångfartygsaktiebolaget öppnat en ny kommunikationslinie till utlandet) Ahvi.
  Åbo Underrättelser nro 283
 3. 3 Åbo den 30 Januari. (Ett ångfartyg bestäldt af Finska Bolaget, har afgått från London.)
  Åbo Underrättelser nro 9
 4. 4 Till Allmänheten; (Direktionen för Finska Ångfartygsbolaget i anl. af allmänhetens anmärkningar öfver företaget)
  Åbo Underrättelser nro 46
 5. 5 Finska Ångfartygs-bolaget under 1842 gjort skrala affärer dess aktier fallit
  Borgå Tidning nro 25
 6. 6 Om aktiernas i stora Ångfartygs-bolaget värde
  Borgå Tidning nro 26
 7. 7 St. Petersburg. Aktierna i Finska Ångfartygen hafva på börsen sjunkit från 50 till 20 P.C.
  Suomi nro 6
 8. 8 St. Petersburg. Aktierna i Finska Ångfartygen hafva på börsen sjunkit från 50 till 20 P.C.
  Saima nro 6
 9. 9 Åbo. (Hvad Major Leopolds Corresp. i H.T. yttrat om stora ångf. bolagets finanser och i förvaltningen bebängna misstag)
  Åbo Underrättelser nro 28
 10. 10 (Helsingfors rederi-aktiebolag
  Borgåbladet nro 8
 11. 11 H-fors rederiaktiebolags bolst
  Helsingfors Dagblad nro 257
 12. 12 H-fors Rederiaktiebolag
  Helsingfors Dagblad nro 262
 13. 13 H-fors rederiaktiebolag
  Åbo Underrättelser nro 30
 14. 14 Sydfinska bolagets samt Hfors rederibolags aktier såld d. 1 nov.
  Helsingfors Dagblad nro 298
 15. 15 Om finska ångfartygsbolagets nya ångare Orion.
  Helsingfors Dagblad nro 190
 16. 16 Om f. ångf. bol:s nya båt Sirius
  Åbo Tidning nro 158
 17. 17 Finska ångfartygsaktiebol. nya båt Capella
  Nya Pressen nro 36
 18. 18 Finska ångfartygsaktiebolaget nya ångf. Capella
  Nya Pressen nro 154
 19. 19 Finska ångfartygsbolaget (såsom affär)
  Folkwännen nro 74
 20. 20 Finska ångfartygsaktiebolaget erhållit lån af allm. medel.
  Hufvudstadsbladet nro 91