1. 1 Borgå - H:fors. Ångfartygsbolagsstämma.)
  Borgåbladet nro 13
 2. 2 Bolags.stäm. m. aktieägare uti Borgå - Hfors ångforsbol.
  Borgåbladet nro 5
 3. 3 Borgå - Hels. ångf:bolags aktier
  Helsingfors Dagblad nro 35
 4. 4 Ångf. Runebergs aktier.
  Morgonbladet nro 28
 5. 5 Devidind från ångaren Runeberg
  Helsingfors Dagblad nro 32
 6. 6 Ång. Runebergs bolagsstämma.
  Folkwännen nro 27
 7. 7 Hfors. Auktion å aktie i Borgå - Hfors ångfartygs-aktiebolag.
  Morgonbladet nro 55
 8. 8 Hfors. Ång. Runebergs aktionärers bolagsstämma.
  Nya Pressen nro 31
 9. 9 Borgå - Hfors ångfartygsbolags dividend.
  Helsingfors Dagblad nro 31
 10. 10 Borgå - Helsingfors ångfartygsaktiebolags bolagsstämma.
  Helsingfors Dagblad nro 31
 11. 11 Borgå. Borgå - Hfors ångbåtsaktiebolags stämma.
  Borgåbladet nro 8
 12. 12 Borgå. Aktionärernas i Borgå - H:fors ångbåtsaktiebolag.
  Borgåbladet nro 9
 13. 13 Borgå. Aktionärerna i ångf. Runebergs bolag sammanträdde i Borgå
  Folkwännen nro 27
 14. 14 Borgå. Aktionärernes i Borgå - Helsingfors ångbåtsaktiebolag sammanträde
  Borgåbladet nro 10
 15. 15 Stadgar för Borgå - Helsingfors ångfartygsaktiebolag har faststälts.
  Nya Pressen nro 108
 16. 16 Borgå - H:fors ångfartygsbolag.
  Borgåbladet nro 17
 17. 17 Porvoon. (Höyrylaivayhtiö)
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 33
 18. 18 Borgå - Helsingfors ångfartygsbolags dividend.
  Borgåbladet nro 10
 19. 19 Borgå - Helsingfors ångfartygsbolags utdelning af aktiekapitalet.
  Helsingfors Dagblad nro 33
 20. 20 Hfors. Auktion å aktie i Borgå - Hfors ångfartygsaktiebolag, ångf. Runeberg.
  Hufvudstadsbladet nro 54